Doğanlar Mobilya Grubu’ndan ‘pay rehni’ kararı

Doğanlar Mobilya Grubu, mevcut teminat yapısına uyumlu olarak pay rehni programı uygulanması kararı aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğanlar Mobilya Grubu’ndan ‘pay rehni’ kararı

Bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla, mobilya sektörünün en önemli gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu, mevcut teminat yapısına uyumlu olarak pay rehni programı uygulanmasına karar verdi.

Bu çerçevede; mülkiyetinde Doğanlar Mobilya Grubu paylarına sahip olan bayilerle düzenlenecek bir teminat sözleşmesiyle, bayilerin mülkiyetinde bulunan paylar üzerinde kurulacak rehinin, teminat olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı. Bu karar ile payların mülkiyeti teminat veren bayide kalacak, teminat işlemi MKK nezdinde oluşturulacak bayilere ait alt hesaplarda takip edilecek, bayinin temerrüde düşmesi halinde teminat olarak kabul edilen payların, borsada üçüncü kişilere satılması ve satıştan elde edilecek tutardan alacak karşılığı miktarın Doğanlar Mobilya Grubuna aktarılması söz konusu olabilecek.

Paylar, en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden rehin alınacak, periyodik olarak en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden takip edilecek ve paraya çevirme aşamasında işlem, borsada o gün oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

Pay tutarı bayilerin inisiyatifine bağlı olarak belirlenecek

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, pay rehni programının amacının payların bayi alacaklarına teminat teşkil etmesi olduğunu söyledi. Bayilerle ilişkinin uzun süreli olması ve bayinin yükümlülüklerini yerine getirdiği süre boyunca rehne konu paylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağını belirten Doğan, program için Tebliğ’deki üç yıllık süre şartının aranmayacağını aktardı. Doğan, yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarının bayilerin inisiyatifine bağlı olarak belirleneceği bildirdi.