Kalyon Enerji, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı

Enerjide kendi kendine yeten ve daha sağlıklı bir dünya hedefine ulaşmak için yenilenebilir ve temiz enerji üreten Kalyon Enerji, sürdürülebilirlik ilkeleri ve kalkınma amaçları doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek UN Global Compact’ın imzacısı oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kalyon Enerji, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı

Kalyon Enerji, Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact’ın çevre koruma, insan hakları, çalışma standartları, yolsuzlukla mücadele gibi temel değerlerini desteklemeyi taahhüt etti.

Kalyon Enerji, UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atarak; özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde yer almayı ve hesap verebilirlik saydamlık ilkeleri ile UN Global Compact’ın 10 ilkesini şirket kültürüne entegre edeceği taahhüdünü verdi.

“Sürdürülebilir gelecek için öncü rol oynuyoruz”

UN Global Compact’ın,160’ın üzerinde ülkede,15 binin üzerinde şirket ve 5 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile faaliyet gösterdiğini söyleyen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata, “Kalyon Enerji'nin UN Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atması, sadece bir şirketin değil, küresel sürdürülebilirlik mücadelesinin de önemli bir adımıdır.Bu taahhüt, bizim kendi operasyonlarımıza odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun ve gezegenin sürdürülebilir geleceği için de öncü rol oynuyor. Kalyon Enerji olarak, imza attığımız ilkelere olan bağlılığımızı ve uygulama stratejimizi paylaşmak istiyoruz. Şirketimiz, her sene düzenli olarak yayınlayacağı raporlarla bu ilkelere nasıl uyduğunu ve uygulamaya koyduğunu açıklayacak. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları başta olmak üzere, BM’nin diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen iş birliği projelerinde aktif olarak yer almayı ve bu ilkeleri; şirket stratejimiz, kültürümüz ve günlük operasyonlarımıza entegre etmeyi taahhüt ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Kalyon Enerji olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın göstergelerinden 7, 8, 13 ve 15’inci maddelerine doğrudan katkı sağlayan çalışmalarına devam ettiklerini belirten Ata, söz konusu maddeleri şöyle sıraladı:

“SKA 7 başlığı altında herkes için güvenilir ve sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlıyoruz, 

SKA 8 başlığında ise istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümeye katkı sağlayarak istihdamı destekliyoruz,

SKA 13 başlığında da iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele ediyoruz,

SKA 15 başlığında biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi için karasal ekosistemleri koruyacak ve iyileştirecek çalışmalar yürütüyoruz.”