Netaş, satışlarını dolar bazında artırdı

Netaş, 2023 yılında satış gelirlerinde dolar bazında önemli artış kaydetti ve satış gelirlerini dolar bazında yüzde 21 büyümeyle 293 milyon dolara yükseltti. Şirket, 2023 sonu itibarıyla 100 milyon TL net kar elde etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netaş, satışlarını dolar bazında artırdı

Tüm dünyada yaşanan ekonomik ve jeopolitik etkenler nedeniyle zorlu bir yıl olmasına rağmen 2023 yılı, Netaş için birçok başarılı projenin hayata geçirildiği ve önemli kilometre taşlarına ulaşıldığı bir yıl oldu. Netaş, 2023 yılında satış gelirlerini yüzde 21 artırarak 293 milyon dolarla son beş yılın en iyi satış gelirine ulaşmayı başardı. Alınan siparişler açısından da çok iyi bir yıl geçiren Netaş’ın aldığı siparişler yüzde 12 büyümeyle 281 milyon dolar oldu. Şirket, brüt karlılığını bir önceki yıla göre dolar bazında %9 artırarak 25 milyon dolar brüt kar açıkladı. Netaş’ın 2023 yılsonu vergi sonrası net dönem karı ise 100 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Sistem entegrasyonu toplam satış gelirlerinde en büyük payı elde etti

Toplam satış gelirlerinde en büyük pay geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sistem entegrasyonu segmentinin oldu. 2023 yılında Sistem Entegrasyonu segmentinde Netaş’ın birçok başarılı projeye imza attığının altını çizen Netaş CEO’su Sinan Dumlu, “Sistem Entegrasyonu segmenti yakaladığı hızlı büyüme ivmesini 2023 yılında da devam ettirdi. Microsoft, Cisco ve Hitachi gibi dünyanın lider teknoloji şirketleriyle iş birliklerimiz kapsamında Türkiye’nin önde gelen Finans, Telekom, ve Genel Sektör şirketleri için birçok projeyi hayata geçirdik. Ayrıca 2022 yılında yerlileştirmeye başladığımız Netaş Bulut Sunucu çözümümüzün Telekom pazarını takiben kurumsal segmente de ilk satışlarını gerçekleştirdik. Bu doğrultuda 2023 yılında alınan sipariş miktarının en çok arttığı segment bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 69 düzeyindeki artışla Sistem Entegrasyonu oldu ve segmentin toplam siparişler içindeki payı TL bazında 2022 yılındaki yüzde 56 düzeyinden yüzde 59 düzeyine yükseldi. 2023 yılında sistem entegrasyonu segmentine ait alınan siparişler ve satış gelirleri sırasıyla yüzde 69 ve yüzde 74 artış sergiledi” dedi.

Telekom segmenti büyümeye devam ediyor

Telekom sektöründe ZTE ile birlikte alınan yeni projelerin segmentin hacmini büyütmeye devam ettiğini belirten Sinan Dumlu, “2022 yılında önemli düzeyde sıçrama sergileyen telekom segmenti 2023 yılında da büyümeye devam etti. Bu segmentte sipariş ve satışlarda TL bazında sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 72 büyüme gerçekleşti. Telekom segmentinin toplam satışlar içindeki payı 2022 yılı ile aynı düzeyde (yüzde 31) gerçekleşirken Telekom segmenti satışlar genelinde sistem entegrasyonunun ardından ikinci büyük payı aldı” dedi.

Dumlu sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin önde gelen Telekom Operatörlerinden biri liderliğinde Telekomünikasyon ve enerji sektörüne yönelik önemli bir adım attık. Enerji dağıtım şebekelerinde 5G entegrasyonu ile iki trafo merkezini ZTE ile birlikte kurduğumuz altyapı üzerinden düşük gecikmeyle haberleştirdik. Enerji altyapısında fiber kablo haberleşmesine alternatif olarak 5G şebekesini de gündeme taşıyan bu başarı, uluslararası bir ödüle aday gösterildi. Yine Telekom segmentinde büyük Telekom operatörlerinden birine bulut sunucumuzun satışını gerçekleştirdik. Telekom operatörlerimizle Radyo Erişim Şebekesi, DC Güç Ünitesi, Mikrodalga iletişimi, ve CPE işlerimizi büyütmeye devam ettik.

Telekom operatörlerimizden biriyle 2020 yılından bu yana yürüttüğümüz IPTV altyapı yenileme projemizi ZTE’nin üstün teknolojisi ve Ar-Ge’mizin başarılı çalışmaları ile canlıya aldık” dedi.