Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'ne idari para cezası

Rekabet Kurulu, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ'ye 3 milyon 502 bin 401 TL tutarında idari para cezası verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'ne idari para cezası

Antalya Limanı’nı işletmekte olan Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri’nin Antalya’da faaliyet gösteren konteyner hat acenteleri ile birlikte hareket ederek liman sahası dışında lojistik hizmet sunan acenteleri dışlamaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve MSC Gemi Acenteliği A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

03.03.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; MSC Gemi Acenteliği A.Ş, Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından adı geçenlere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi bakımından idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına; Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş’nin ise konteyner iç dolum hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna ve bu pazardaki rakibinin faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurulunun 24.07.2020 tarih ve 20-35/459-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

1. MSC Gemi Acenteliği A.Ş., Medlog Lojistik Gemicilik Turizm A.Ş. ve Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığından adı geçenlere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesi çerçevesinde Kanun’un 4. maddesi bakımından idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, bununla birlikte,

2. a) Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin konteyner iç dolum hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna,

b) Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin bu pazardaki rakibinin faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,

c) Bu nedenle Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’ye, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2020 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren 3.502.401,19 TL tutarında idari para cezası verilmesine,

d) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına konuya ilişkin görüş gönderilmesi için Başkanlığa yetki verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."