Sigorta pazarı, ocak-temmuz döneminde yüzde 131 büyüdü

Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, dünyada sigorta penetrasyon oranının ortalama yüzde 7,2, Batı Avrupa ülkelerinde ise yüzde 9-10 seviyelerinde seyrederken, toplam ölçek olarak bakıldığında Türkiye'de sigorta alanında üretilen primin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranının yüzde 2,2 seviyesinde olduğunu bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sigorta pazarı, ocak-temmuz döneminde yüzde 131 büyüdü

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından paylaşılan verilere göre, sigorta pazarında, 2023'ün ocak-temmuz döneminde 248,1 milyar TL prim üretildi, geçen yılın aynı dönemine göre pazar yüzde 131,2 büyüdü. Bununla beraber, penetrasyon dünya genelinde gelişen ülkelere kıyasla henüz istenen seviyeye ulaşmış durumda değil.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net CEO'su Uludüz, "Dünyada sigorta penetrasyon oranı ortalama yüzde 7,2, Batı Avrupa ülkelerinde ise yüzde 9-10 seviyelerinde seyrederken, toplam ölçek olarak bakıldığında Türkiye'de sigorta alanında üretilen primin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranı yüzde 2,2 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Uludüz, benzer milli gelire sahip ülkelerle kıyaslandığında da Türkiye'de hala düşük seviyelerde olunduğunu, bu verilerden yola çıkarak ülkede sigortacılığın, potansiyelinin yalnızca dörtte biri büyüklükte faaliyet gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu raporda sigorta bilincinin tabana yayılmasının önemini açıkça görüyoruz. Yüksek sigorta oranlarına sahip olmak bireysel güvenceyi artıracağı gibi kaldıraç etkisiyle ülkemizin ve toplumun ekonomik dayanıklılığını da artıracaktır. Rapor bize karmaşık rakamsal analizlerle penetrasyon artışının milli gelirimize ciddi katkılar sağlayacağı projeksiyonunu sunuyor ama biliyorsunuz Sigortam.net olarak bizim işimiz karmaşık konuları netleştirmek. Dolayısıyla formülü net olarak ortaya koyalım, sigorta bilinci arttıkça milli gelirimiz de artacaktır."

Uludüz, "6 Şubat depremi ve ardından yaşadığımız büyük sel felaketleri, sigorta bilincinin önemini çok acı bir şekilde bir kez daha ortaya koydu. Halk olarak artık sigortayı doğal afetlere hazırlığın çok önemli bir parçası olarak görmeyi öğrenmemiz gerekiyor. 150 milyar dolar olarak tahmin edilen deprem hasar maliyetine karşılık zorunlu deprem ve diğer sigortalar kapsamında bugüne kadar yapılan ödeme yalnızca 2,1 milyar dolar düzeyinde. Bunun nedeni de sigortalılık oranının düşük oluşu." görüşlerini bildirdi.