İSO ve İTÜ’den ‘Geleceğin Sanayisi’ için işbirliği protokolü

 İSO ve İTÜ, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artırılmasını sağlamak, firmaların sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına erişmesi konusunda çalışmalar yapmak, sanayinin rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretmesini desteklemek ve geleceğin sanayicisi olabilecek girişimcilerin yetiştirilmesi ve sanayicilerle buluşturulması için bir protokol imzaladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İSO ve İTÜ’den ‘Geleceğin Sanayisi’ için işbirliği protokolü

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İSO) ve 1773 İTÜ Teknopark, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için bir protokol imzaladı. Üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğini geliştirmenin ve çeşitlendirmenin amaçlandığı protokol ile İSO üyeleri başta olmak üzere Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin arttırılması, sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere akademi ortaklı Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin geliştirilmesi, sanayinin ve akademinin etkin, verimli ve etki odaklı birlikteliğinin sağlanması hedefleniyor. Protokol kapsamında İSO ve İTÜ, endüstriyel tasarım alanında prototipleme, kullanıcı deneyimi ve danışmanlık hizmetleri sunacak kapsamlı bir merkez yapısı için de işbirliği içinde olacak.

“İSO’nun öncelikli hedefi üniversite-sanayi işbirliği”

Törende konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Geleceğin sanayicilerini ve sanayiye çözüm üreten girişimcileri destekleme vizyonuyla İTÜ Çekirdek ile 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz uzun soluklu bir işbirliğinin yanında, bugün imzaladığımız protokol ile İTÜ ile daha güçlü bir bağ kurmuş oluyoruz. Bu protokol ile üniversite-sanayi işbirliği yolunda attığımız adımları daha da güçlendiriyoruz. Daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir işbirliğine adım atıyoruz. İTÜ bugüne kadar sanayimize unutulmaz faydalar sağlarken; İstanbul Sanayi Odası’nın öncelikli hedefi olan üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine de çok kıymetli katkılar sunuyor.  10 yılı aşkın süredir devam eden İSO-İTÜ akademik yolculuğu karşılıklı diyalog, istişare ve sonuç odaklı işbirliği anlayışıyla hepimizi gururlandıran, mutlu eden projeler ve çözümler ortaya koyuyor.” dedi.

“Geleceği dönüştüren İTÜ’yle geleceğin sanayisini inşa etmek”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise şunları kaydetti: “İstanbul Teknik Üniversitesi olarak geleceği dönüştürme vizyonumuzun önemli bir parçası olan üniversite-sanayi işbirliğini öncelikli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz. Üniversite-sanayi işbirlikleriyle toplumsal katkıyı ön plana çıkarırken, bir yandan da etki değeri yüksek ve ticarileştirilen projelere öncelik veriyoruz. İSO ve İTÜ’nün yaşama geçirdiği İSO Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi; İTÜ’nün yeni bir eğitim biçimi olarak kurguladığı ‘Aktif Öğrenme’, ‘Etki Odaklı Araştırma’ ve ‘Dijital/Teknolojik Dönüşüm’ modellerinin uygulanacağı örnek bir yer olacak. Bu merkezle birlikte mühendislik ve mimarlık eğitiminde alınan teorik eğitimin ders dışı aktivitelerle desteklenmesi de çok önemli hale geliyor.”

İSO ve İTÜ’den prototipleme merkezi

Sanayinin nitelikli bilgiye ve nitelikli personele erişimini de kolaylaştıracak protokol ile, sanayinin katma değerli ürün kapasitesinin arttırıldığı yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, sanayi ve üniversiteler arasında bilgi ve deneyim akışı sağlanarak orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim oranının artırılması, akademik çalışmaların sanayiye uygulanarak ekonomik kalkınmaya katkısının arttırılması ve teknoloji transferinin desteklenmesi, girişimcilik alanında iş birlikleri ile geleceğin sanayicilerinin desteklenmesi ve sanayicilere çözüm olabilecek yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda İSO ve İTÜ, endüstriyel tasarım alanında prototipleme, kullanıcı deneyimi ve danışmanlık hizmetleri sunacak kapsamlı bir merkez yapısı için de işbirliğine gidecek. Söz konusu merkez, sanayiciler başta olmak üzere girişimciler, endüstriyel tasarımcılar ve öğrenciler için A’dan Z’ye endüstriyel tasarım desteği sunacak.

Kapsam 3 ana başlık altında toplandı

Üniversite-sanayi işbirliğinin kapsamı  ‘Eğitim ve Öğretim’, ‘Ar-Ge ve İnovasyon’, ‘Etkileşim ve İşbirliği Geliştirme’ olmak üzere üç ana başlık altında toplandı. ‘Eğitim ve Öğretim’ başlığı altında staj işbirliği, ortak eğitim ve sertifika programları, sektörel seminer ve dersler kategorileri önceliklendirilirken, ‘Ar-Ge ve İnovasyon’ başlığı altında proje işbirlikleri, tez işbirlikleri, ticarileştirme işbirlikleri, teknoloji geliştirme bölgesinde yapılacak faaliyetler başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı. ‘Etkileşim ve İşbirliği Geliştirme’ başlığı altında ise üniversite-sanayi buluşmaları, laboratuvar, test ve analiz hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sanayicilerin üniversite bünyesinde konuşmacı ya da mentor olarak yer alması konularının ele alınması planlandı.

Nitelikli insan kaynağı için işbirliği

İTÜ ile yapılan protokol ile firmaların sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına erişmesi konusunda da çalışmaların yapılacağı belirtilirken, prototipleme merkezi başta olmak üzere üniversite bünyesindeki laboratuvar alt yapısının ve Teknopark üzerinden gerçekleştirilecek çalışmalardaki vergi muafiyetleri ve çeşitli destek imkanlarının firmalara tanınması sağlanarak işbirliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Sanal Teknoloji Transfer Platformu (İTÜ SANALTTO) sanayiciler için bir arayüz işlevi görerek İSO ve İTÜ arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sunacak.

İSO üyesi firmaların gönüllü ve ilgili olabilecek temsilcilerinin üniversite bünyesinde sektörel eğitim ve seminerler vermesi konusunda da işbirliğini kapsayan protokol, İSO’nun geleceğin sanayicilerini yetiştirme vizyonu ile girişimcilik konularında üniversitenin ilgili birim ve iştirakleriyle de ortak çalışmalar yapmasını kapsıyor.