TÜGİAD, bölgesel asgari ücreti yeniden tartışmaya açtı

Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı'nda sunum yapan TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, sanayicilerin teknik işlerde ara eleman temininde güçlük yaşadığını bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜGİAD, bölgesel asgari ücreti yeniden tartışmaya açtı

ANKARA (EKONOMİ) - TÜGİAD’ın yıllar önce nitelikli finansman ve personel sorununu gündeme getirdiğini belirten TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, üniversite eğitimlerinin fazlasıyla teorik kaldığını, kağıt üzerindeki stajların da yetersiz kaldığını kaydetti.

Asgari ücretin Türkiye’nin her yerinde aynı olduğuna değinen Yıldırım, “İşe ilk girişte uygulanan baz ücretin belli bir süre sonra kıdem, bölgesel ve sektörel anlamda farklılık göstermesinin doğaldır. Bu konu taraflar arasında tartışılmalıdır” dedi.

Depremin genel yıkıcı etkilerinden bahseden Gürkan Yıldırım, sanayi ve istihdamın Marmara Bölgesinde yoğunlaşmasının risk olduğunun altını çizdi.

Genel sigortalıların yüzde 36.3, sanayi sigortalılarının da yüzde 36.4’ünün Marmara’da bulunduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Bu iş gücü, Türkiye gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 37,88’ini, sanayi GSYH’nın yüzde 37,58’ini ve imalat sanayi GSYH’nın yüzde 40,28’ini üretiyor. Ayrıca Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 59,01’i de yine bu bölgeden yapılmaktadır” dedi.

Türkiye ekonomisi için bu kadar önemli bir bölgenin deprem tahdidi altında olduğunu kaydeden Yıldırım, bölgedeki sanayi yoğunluğunun azaltılarak Orta Anadolu ve farklı bölgelere taşınmasını önerdi.