Yapı Kredi'nin temettü ödeme tarihi açıklandı

Yapı Kredi Bankası, 1,09 TL nakit kar payı dağıtımına 3 Nisan 2024 tarihinde başlayacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yapı Kredi'nin temettü ödeme tarihi açıklandı

Yapı Kredi Bankası, 1 lira nominal değerli pay başına net 1,09 lira kar payının peşin ödenmesini genel kurulda onayladı.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek, Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 68.008.836.136,80 TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasına, 68.008.836.136,80 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize; 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 9.778.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 10.201.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesine, 977.864.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 28.696.745,13 TL'lik kısmı gayrimenkul satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde, 2.472.177,20 TL'lik kısmı 5746 Sayılı Arge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3/14 maddesi gereğince ve 25.000.000 TL'lik kısmının ise Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10/g maddesi kapsamında girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla girişim sermayesi yatırım fonuna aktarılmak üzere toplam 56.168.922,33 TL'nin özel yedek olarak ayrılmasına, kalan 56.773.802.470,89 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu onaylanmış ve kar dağıtım tarihinin 3 Nisan 2024 olarak belirlenmiştir."