Afet bölgesinde ödenmemiş elektrik ve doğalgaz faturalarına muafiyet

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 6 Şubat depremlerinde afet bölgesi olarak kabul edilen illerde, ağır veya orta hasarlı meskenlerde elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri tahsil edilmeyecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet bölgesinde ödenmemiş elektrik ve doğalgaz faturalarına muafiyet

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tebliğine göre, 6 Şubat öncesinde tahakkuk etmiş ancak tahsilatı gerçekleştirilmemiş son fatura ile varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş tüketim faturaları, bu tarih itibarıyla tahakkuka dönüşmemiş tüketimlere ilişkin faturalar ve ek tüketim faturaları terkin edilecek.

Bu kapsamda, görevli tedarik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ile organize sanayi bölgeleri, konut veya işyerlerine ilişkin ilgili bakanlıkların birimlerinden edindikleri hasar durum bilgilerine göre tüketim giderleri terkin kapsamına alınacak tüketim yerlerini belirleyecek.

Abonelik sözleşmeleri iptal edilip güvence bedelleri iade edilecek

Düzenlenmeye tabi tarifelerle görevli tedarik şirketinden elektrik, doğal gaz dağıtım şirketinden ise doğal gaz temin eden tebliğ kapsamındaki tüketicilerin abonelik sözleşmeleri mücbir sebep hali dolayısıyla 6 Şubat tarihi itibarıyla feshedilecek veya sonlandırılacak.

Şirketler, feshedilen veya sonlandırılan sözleşmeler uyarınca aldıkları güvence bedelleri için terkin başvurusunda bulunamayacak ve bu güvence bedellerini, mahsuplaşmaya konu etmeksizin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tüketiciye veya varislerine iade edecek.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tedarik ve dağıtım şirketlerince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) sunulan belgelerin incelenmesi sonrası 3 iş günü içinde şirketlere terkine esas ödemeleri gerçekleştirecek.

Terkine esas borçların ödenmesine sonrası, şirketlerce 3 iş günü içinde ilgili tüketicilere veya varislerine, geçmiş dönemden kalan borçların bakanlık bütçesinden karşılanarak ödendiği hususunda bildirim yapılacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir