Rumelililer, 30 kelimeyle değerlerini seçti

Türkiye’de yaşayan Rumelililerin karakter, yaşam, bağlılık ve değerlerini yansıtan 30 kelime belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rumelililer, 30 kelimeyle değerlerini seçti

‘30 Milyon 30 Kelime’ sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında, Türkiye’de yaşayan Rumelililerin değerlerini yansıtan 30 kelime belirlendi. ‘Rumeli Değerler Seti’ adıyla açıklanan çalışma literatürdeki yerini aldı.

Sosyolog Gülen Aksu Türker tarafından yürütülen, Prof. Dr. Ayhan Olcay, Tek Rumeli TV ve Kosova Prizrenliler Kültür ve Dayanışma Derneği destekleriyle hazırlanan çalışmada Rumeli toplumunun kültürel gücü, dinamizmi ve potansiyeli tanımlandı. Çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular şeklinde yürütülen ankete göre Rumeli insanının en değer verdiği kelimeler belirlendi. Dürüst, çalışkan, gururlu gibi cevapların yanı sıra aile, yardımsever, hoşgörülü kelimeleri de araştırmada öne çıktı.

Anket sonuçları Globe Liderlik Skalası ile kıyaslandı ve Rumeli insanının değerleri, Türkiye ve dünya çıktılarıyla karşılaştırıldı. Buna göre Rumelililer, toplumlarının liderlik özelliğini vurgularken, Rumeli topraklarının en büyük liderlerin Atatürk’ün adı da ankette en çok verilen yanıtlar arasında yerini aldı.

“Literatürdeki boşluk doldu”

Araştırmanın çıktılarını Rumeli camiasıyla paylaşan Gülen Aksu Türker, çalışmanın farklı demografik niteliklerle zenginleştirileceğini vurguladı. Türker, “Bu araştırma Rumeli toplumunun değerlerini yansıtmakla birlikte literatürdeki büyük bir boşluğu da doldurur nitelikte. Ortak kültürümüz için büyük önem taşıyan bu projeyi daha ileriye götürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’de 30 milyon Rumelili yaşıyor

Prof. Dr. Necdet Tekin tarafından yürütülen “Türkiye’deki 2020 itibarı ile Rumeli ve Balkanlardan Gelen Göçmenlerinin Nüfusu” çalışmasına göre Türkiye’de yaklaşık 30 milyon Rumelili ikâmet ediyor. Bu veriler sivil toplum kuruluşları ve akademik çalışmalarla güncellenerek farklı projelere temel teşkil ediyor.