Doğal afetlere dayanıklı Yeşil KOBİ’ler…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 4. İzmir KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi “Doğal Afetlere Dayanıklı Yeşil KOBİ’ler” ana teması ile 12 Ekim 2023 tarihlerinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) konferans salonunda gerçekleştirildi.

“AB Yeşil Mutabakata Uyum Sürecinde Yeşil OSB’lerin Önemi” başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapmak üzere kongreye katıldım.

Açılış konuşmalarını, TBD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzullah Oktay, TBD Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı, KOSGEB İzmir Müdürü Dr. Levent Arslan, İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, yaptılar…

Ödül töreni sonrası programda yer alan,

- AB Yeşil Mutabakata Uyum Sürecinde Yeşil OSB’lerin Önemi,

- Rekabetçi KOBİ’ler: Dijital Üretimde Kalite ve Verimlilik,

- Dijital Dönüşüm Yol Haritası ve Siber Güvenlik,

başlıklı oturumlarda alanlarında yetkin uzmanlar ve akademisyen panelistleri katılımcılar beğeni ile izlediler..

Moderatörlüğünü yaptığım “AB Yeşil Mutabakata Uyum Sürecinde Yeşil OSB’lerin Önemi” başlıklı oturumun panelistleri; Prof. Dr. Nuri Azbar, Ege Üniversitesi-EBSO Çevre Komitesi Üyesi Bağyurdu OSB Bölge Müdürü Figen Akdemir, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ve Celal Bayar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan Kalaç’tan oluşturulmuştu.

Alanlarında uzman olan Panelistlerin verdikleri bilgiler katılımcılarca beğenildi.

Özellikle Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü, Çevre Mühendisi Figen Akdemir, Yeşil OSB olma vizyonu ile farkındalık yarattığını vurgulayan bilgiler katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Moderatörlüğünü yaptığım “AB Yeşil Mutabakata Uyum Sürecinde Yeşil OSB’lerin Önemi “ başlıklı oturumda panelistlerin verdiği bilgiler ve kişisel değerlendirmemi sizlere sunmak istiyorum…

AB Yeşil Mutabakata uyum sürecinde Yeşil OSB..

Sınırları içinde; çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan maksimum seviyede sürdürülebilirliği erişmek için üretim ve hizmet tedarik süreçlerinde kaynak verimliliği ve temiz üretim uygulamaları gibi yeşil performans önlemlerinin en yüksek düzeyde alınmasını, yeşil altyapı tesislerinin kurulması ve işletilmesini, endüstriyel simbiyoz gibi uygulamaları baz alarak kaynakların verimli kullanımını teşvik eden OSB.

Yeşil OSB Programı;

Bu bağlamda Yeşil OSB projesi, OSB'lerin finansal yapısı, su ve enerji yönetimi, paydaş ilişkileri, risk yönetimi, planlama, iklim değişikliğiyle mücadele vb. gibi konularda sürdürülebilir politikalar geliştirmesine odaklanıyor.

- Daha sürdürülebilir bir sanayi sektörü odaklı kalkınma yolunda ekolojk sanayi alanlarının geliştirilmesi ve işletilmesi prensipleri üzerine kurulmuştur,

- OSB’leri daha yeşilci ve sürdürülebilir yapmak için teknik, yasal ve kurumsal çerçevelerini geliştirmeye dayanmaktadır
Program kapsamında;

- Kaynak verimliliği ve temiz üretim (KVTÜ),

- Endüstriyel simbiyoz (ES),

- Yeşil altyapı (YA),

gibi uygulamalar öne çıkartılarak OSB’ler için 2 açıdan fayda sağlamak hedeflenmektedir

Bu kapsamda birtakım eylem planları oluşturulması öngörülüyor.

Türkiye'nin Yeşil Mutabakat'a uyum süreci ise tehditler kadar fırsatlar da içeriyor.

Bunun için acil regülasyonlar olan ulusal SKDM ve Emisyon Ticaret Sisteminin kurulması son derece önemli.

Karbon gelirlerinin Türkiye'de kalmasını sağlayacak regülasyonlar ile kayıp azaltılabilir; sağlanacak gelir KOBİ'lerin döngüsel ekonomiye geçişinin finansmanında kullanılabilir.

Yeşil OSB projesi kapsamında doğal afetlere dayanıklı OSBler…

- Bölge planlama ve imar çalışmalarının sürdürülebilir altyapı ile gerçekleştirilmesi,

- Bölgedeki risklerin yönetilmesi,

- Doğal afet durumlarda bölgedeki firmaların desteklenmesi ve dayanıklı bir koordinasyon yapısının oluşturulması,

- Çevresel etkileri değerlendiren bir planın hazırlanması,

- Yeşil OSB projesi kapsamında yenilenebilir enerji kullanımını detaylandıran bir planın hazırlanması,

- Doğal kaynakların verimli kullanımı, bu konudaki risklerin en aza indirilmesi.

KOSGEB İzmir müdürü Levent Arslan’ın konuşmasında dile getirdiği “İkiz Dönüşüm”ede kısaca değinmek istiyorum.
Dijital ve yeşil dönüşüm ayrı ayrı değil, “İkiz Dönüşüm” olarak tanımlanıyor.

Yeşil dönüşüm, yenilikçi teknolojilerin, verimlilik önlemlerinin ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesini içeren bir yaklaşımdır.
Bu dönüşüm, atık azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması gibi hedefleri destekler.

Yeşil dönüşüm bir zincir ile gelişecektir.

Bu zincirin bir değil birkaç halkası KOBİ'lere aittir.

KOBİ’lerin ekonomideki yeri, üretimden istihdama pek çok aşama ve alanda öncü paydaş olduklarını ortaya koymaktadır.

Yeşil inovasyon ve büyümenin teşvik edilmesi için etkileştirici faktörler ve koşullar gereklidir. Geleneksel olarak pek çok KOBİ, yerel düzeyde onarım, yenileme ve bakım gibi alanlarda faaliyet göstermektedir.

Politikalar, mevzuat ve standartlar, KOBİ'lerin yeşil büyümeye katkıda bulunabilmeleri ve faydalarından yararlanabilmeleri için doğru çerçeveyi sağlamalıdır.
Kongreyi düzenleyen TBD İzmir şubesine, TBD genel merkezine , kongre paydaşlarından KOSGEB İzmir Müdürlüğü’ne, İAOSB yönetimine kongrede konuşmacı olarak yer alan değerli konuşmacıları , katılımcıları destek veren sponsorları içtenlikle kutlamak isterim…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yeşil sanayi.. 25 Ocak 2024
Yapay zekâlı RPA’lar… 28 Aralık 2023