IoT ve Big Data’nın işletmelere faydaları…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Büyük Veri (Big Data)’, bankacılık ve finans, iletişim, medya ve eğlence sektörü, sağlık hizmetleri, üretim ve endüstri, endüstriyel otomasyon, ticaret, e-ticaret, eğitim, kamu hizmetleri, sigortacılık, perakende, ulaşım, enerji, tarım sektörlerinde ve veri analitiği başta olmak üzere hem iş dünyasında hem de günlük yaşamın her alanında yoğun olarak kullanılan teknolojilerden.

Bu konuda, Dijital KobEfor ve açık kaynaklardan derlediğim bilgileri paylaşmak istiyorum.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Büyük Veri’yi (Big Data) kısaca anımsatmak gerekirse;

Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things); “Fiziksel nesnelerin (örneğin; cihazlar, araçlar, binalar ve daha fazlası) internet üzerinden birbirleriyle ve diğer dijital sistemlerle iletişim kurabilme yeteneği sağlayan bir teknoloji ve konsepttir.

IoT, bu nesnelerin çevrimiçi olarak bağlanmasını ve veri paylaşmasını mümkün kılarak daha akıllı, otomatize ve veri odaklı işlem yapma yeteneği sunar” diye tanımlanıyor.

Büyük Veri (Big Data); “Daha fazla çeşitlilik içeren ve hacmi hızlıca artan verilerdir.

 Bu durum aynı zamanda üç V (volume, velocity, variety) yani hacim, hız ve çeşitliliği ifade eder. Büyük Veri, özellikle yeni veri kaynaklarından elde edilen daha büyük, daha karmaşık veri kümeleridir” diye tanımlanıyor.

IoT ve Big Data teknolojisi; sensörler ve cihazlar, internet bağlantısı, veri toplama ve işleme, iletişim ve kontrol, veri analitiğine dayanır.

IoT ve Big Data’ birlikte çalıştırılması

‘IoT ve Big Data’ birlikte çalıştığında daha fazla veri toplama, işleme ve analiz etme yeteneği sunuyor. IoT cihazlarından gelen veriler, Büyük Veri Analitiği kullanılarak işletme için değerli bilgilere dönüştürülebiliyor.

İşletmeler, ‘IoT ve Büyük Veri'yi başarıyla birleştirerek verilere dayalı kararlar alabiliyor, bu değerli bilgilerle operasyonlarını iyileştirebiliyor, maliyetleri düşürebiliyor, daha iyi ve stratejik kararlar alabiliyor, iş süreçlerini optimize edebiliyor ve rekabet avantajı elde edebiliyorlar.

IoT’un ana bileşenleri:

- IoT Cihazları: IoT ekosisteminin temelini oluşturan fiziksel nesneler; sensörler, işlemciler, iletişim modüller ve diğer bileşenler.

Büyük Veri’nin ana bileşenleri

- Veri Kaynakları: Büyük Veri, çeşitli kaynaklardan gelen büyük miktarlarda veriyi içerir, bu kaynaklar web siteleri, sosyal medya, sensörler, mobil cihazlar, otonom cihazlar ve daha fazlasını içerebilir.

-Daha iyi veri toplama: Şirketin dijitalleşme sürecini hızlandırır.

 IoT cihazları, gerçek zamanlı ve sürekli olarak büyük miktarda veri üretebilir; bu işletmelerin daha fazla bilgiye erişimini sağlar.

-Daha -iyi kararlar: Büyük Veri analitiği, IoT'dan gelen verileri işleyerek işletmelere daha iyi ve bilgi tabanlı kararlar alabilme yeteneği sunar.

 İşletmenin daha iyi yönetilmesine, veri temelli içgörüler oluşturmaya yardımcı olur.

 Büyük veri analitiği araçları, sonuçları doğru şekilde tahmin edebilir.

 Dolayısıyla işletmelerin stratejik kararlar almasına yardımcı olur.

- Operasyonel verimlilik: İşletmelere üretim süreçlerini izleme, bakım gereksinimlerini tahmin etme, enerji verimliliğini, iş operasyonlarının üretkenliğini ve verimliliğini artırma, yeni iş modelleri ve gelir akışları oluşturma gibi operasyonel iyileştirme yapma fırsatı sunar.

İşletmelerin, daha kolay, hızlı ve kaliteli bir şekilde; iş süreçlerini, operasyonlarını, üretimi veya hizmeti, makineler gibi fiziksel varlıklarını, çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini izleyebilir, onlarla ilişkileri yönetebilir, müşteri deneyimini geliştirir, zaman ve maliyet tasarrufu, verimlilik, hız, kalite, esneklik, çeviklik sağlar.

 Büyük Veri, işletmelerin daha iyi kararlar almasına olanak tanırken, aynı zamanda operasyonel verimliliklerinin de optimize eder ve riskleri azaltır.

- Maliyetleri azaltma: Makinelerin uzaktan izlenmesiyle önleyici bakım hizmet çağrılarını tetiklemesi, olası arızaların tespiti, bakım ve onarım işlemlerinin daha hızlı yapılmasını, iş süreçlerini daha verimli hale gelmesini ve maliyet kayıplarının minimuma indirilmesini sağlar.

- Hızlı sorun giderme: IoT ile toplanan veriler, sorunları hızla tespit etmeye ve çözmeye yardımcı olabilir.

 Bu, hizmet sürekliliğini artırır.         

- Daha iyi güvenlik ve sağlık: IoT cihazlarından gelen verilerin analizi, işletmelerin siber tehditleri tespit etme ve güvenlik önlemlerini güçlendirmesini; izleme, işletmelerinin fiziksel varlıklarını koruma altına alma, yüksek değerli varlıklarını hırsızlık gibi durumlara karşı korunmasını da sağlar.

 Fiziksel varlıklarla birlikte çalışanların iş verimlilikleri ve sağlıklarının izlenmesini, takibini kolaylaştırır, iş güvenliğini ve siber güvenliği arttırır.

- Müşteri deneyimi: IoT ve Büyük Veri, müşteri davranışlarını daha iyi anlamayı ve kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmayı mümkün kılar.

 Bu, müşteri memnuniyetini artırır.

-İşletmeyi güncellemek: Çalışan, tedarikçi ve müşteri memnuniyetini ölçmeyi, ihtiyaçlarını belirlemeyi sağlar.

 Analiz yönetimi kullanılarak çalışan, müşteri ve tedarikçi talepleri, önerileri, şikâyetlerine hızlı ve etkili biçimde ulaşılabildiğinden işletmeyi güncellemek ve bu yeni gelişmelere göre aksiyon almak kolaylaşır.

- Yeni trendlerin tespiti: Büyük Veri ile sosyal medyada konuşulanların analizi yapılıp yeni trendlerin neler olabileceği tahmin edilebildiği gibi üreticiler için talep tahminleri yapmak da söz konusu.

- Pazarlama ve satış: IoT ve Büyük Veri, pazarlama kampanyalarının etkinliğini izleme ve ürün tekliflerini daha iyi hedefleme konusunda işletmelere yardımcı olur.

- Maliyetleri düşürme: IoT ile toplanan veriler, enerji kullanımını optimize etme, kaynakları daha etkili kullanma ve atıkları azaltma gibi maliyet tasarrufu imkanı sunar.

- Rekabet üstünlüğü: ‘IoT ve Büyük Veri'nin birlikte kullanılması, işletmelere rekabet avantajı sağlar, daha hızlı yenilik yapmalarına olanak tanır ve yeni pazar fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olur.

- Ölçeklenebilirlik: ‘IoT ve Büyük Veri’, işletmelerin büyümeye ve daha fazla veri işlemeye hazır olmalarına yardımcı olur.

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Yeşil sanayi.. 25 Ocak 2024
Yapay zekâlı RPA’lar… 28 Aralık 2023