Yapay zekâ ve eğitim

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI

Yaşamımızın her alanında yapay zekânın etkinliği giderek artmakta.

Örneğin eğitim alanı ..

Yükseköğretimde, genel eğitim deneyimini iyileştirmek amacıyla modern teknolojileri ve uygulamaları bir araya getirme eğilimi giderek artmaktadır.

 Öğrenme yönetim sistemleri, oyunlaştırma, video destekli öğrenme, sanal ve artırılmış gerçeklik, teknolojinin öğrenci katılımını ve eğitim planlamasını nasıl geliştirdiğine dair bazı örneklerdir.

Yapay zeka ve eğitime “GOOINN Türkiye İnovasyon Raporu”nun eğitim bölümünde detaylı olarak yer verilmiş…

Gerek bu rapordan gerekse açık kaynaklardan derlediğim bilgileri Sizlerle paylaşmak istiyorum…

Yapay zekâ eğitim çözümleri daha da olgunlaştıkça, yapay zekânın öğrenme ve öğretme ihtiyaçlarının boşluklarını dolduracaktır ve okullara ve öğretmenlere daha önce hiç olmadığı kadar fazla imkân sağlayacaktır.

Yapay zekâ, öncelikli olarak becerilerin geliştirilmesine ve test sistemlerine yardımcı

olan bazı araçlar aracılığıyla eğitime zaten entegre edilmiştir.

Bir öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına dayalı olarak öğrenmeyi ayarlamak, eğitimcilerin önceliği olmuştur, fakat birçok öğrenciyi yönetmek zorunda olan öğretmenler için mümkün olmayan bir farklılaştırma seviyesine yapay zeka destek olacaktır.

 Şu anda yapay zekâyı kullanan akıllı eğitim tasarımı ve dijital platformlar geliştirilmiştir ve okul öncesi dönemden üniversiteye kadar öğrencilere öğrenme, test etme ve geri bildirim sağlamaktadır.

Bu platformlar öğrencilere hazır oldukları zorlukları sunmaktadır, bilgi boşluklarını tespit etmektedir ve uygun olduğunda yeni konulara yönlendirmektedir.

Yapay zeka daha sofistike hale geldikçe, bir makinenin öğrencinin yüzünde geçen ifadeden zorlandığını görebileceği ve buna yanıt olarak dersi değiştirebileceği mümkün olabilecektir.

 Diğer yandan yapay zeka araçları, farklı dilleri konuşan veya görme veya işitme engeli olan kişiler dahil olmak üzere herkes için küresel sınıfların mümkün olmasına yardımcı olacaktır.

Yapay zekâ, bireysel öğretmenler veya yöneticiler tarafından fark edilmeyen öğrenme desenlerini tespit ederek bunu değiştirmek potansiyeline sahiptir.

 Örneğin Duolingo; üniversiteler, şirketler ve devlet kurumları için İngilizce yeterlilik testleri oluşturmak ve puanlamak adına yapay zekâ ve makine öğrenme kullanmaktadır.

Burada testler standart sorularla başlamaktadır, fakat öğrencinin bu sorularla

nasıl başarılı olduğuna bağlı olarak sistem, öğrencinin tam yeteneklerini ve zayıflıklarını daha hızlı belirlemek için daha zor veya daha kolay soruları seçmektedir.

Diğer güzel bir örnek ise Harvard Eğitim Fakültesi, MIT ve Florida Devlet Üniversitesi tarafından desteklenen Reach Every Reader] adlı değerlendirme projesidir.

Bu proje ebeveynlerin çocuklarına okumayı öğretirken oynayabilecekleri eğitici oyunları oluşturmaktadır.

Yapay zekâ destekli araçlar ve teknolojiler aynı zamanda öğrenciler için öğrenme deneyimini birçok şekilde geliştirebilmektedir.

 Örneğin, sanal ve artırılmış gerçeklik, öğrenmeyi daha etkileşimli ve bütünleyici hale getirebilirken, sohbet botları ve diğer yapay zekâ destekli araçlar 7/24 öğrenci desteği sağlayabilmektedir.

Yapay zeka şu anda eğitimde, 7/24 öğrenci desteği sağlayan sohbet robotlarından her öğrencinin ihtiyaçlarına uyum sağlayan kişiselleştirilmiş öğrenme algoritmalarına kadar çeşitli şekillerde kullanılıyor.

Yapay zeka destekli araçlar, ödevlere not verme ve geri bildirim sağlama gibi idari görevleri otomatikleştirmek için de kullanılıyor.

 Ayrıca, yapay zeka, yeni eğitim stratejileri ve politikalarının geliştirilmesine bilgi sağlayabilecek kalıpları ve içgörüleri belirlemek için büyük miktarda veriyi analiz etmek için kullanılmaktadır.

Şu anda kullanımda olan yapay zeka destekli başarılı eğitim araçları ve platformlarının birçok örneği bulunmaktadır.

 En popüler olanlardan bazıları şunlardır:

Duolingo: Dersleri her kullanıcı için kişiselleştirmek üzere yapay zeka kullanan bir dil öğrenme uygulaması

Aleks: Uyarlanabilir değerlendirmeler ve kişiselleştirilmiş öğrenme planları sağlayan yapay zeka destekli bir matematik öğrenme platformu

Coursera: Öğrencilere ilgi alanlarına ve önceki öğrenme geçmişlerine göre kurslar önermek için yapay zeka kullanıyor.

Eğitimde yapay zeka kullanmanın birçok faydası olsa da, sınırlamaların ve zorlukların ele alınması gerekiyor.

En büyük zorluklardan biri, yapay zeka destekli araç ve platformların sosyoekonomik durumları veya konumları ne olursa olsun tüm öğrenciler için erişilebilir olmasını sağlamaktır.

 Ayrıca, yapay zekanın eğitimde mevcut önyargıları ve ayrımcılığı sürdürme potansiyeline ilişkin endişeler de bulunmaktadır.

Buna ek olarak, birçok eğitimci yapay zeka destekli araçların insan etkileşiminin yerini alabileceğinden ve sınıf içi öğretim kalitesini etkileyebileceğinden endişe ediyor.

Yapay zekanın insan eğitimcilerin yerini almak yerine onları tamamlayacak şekilde kullanılmasını sağlamak önümüzdeki yıllarda önemli olacaktır.

Eğitimde Yapay Zekanın Zorlukları ve Endişeleri..

Eğitimde yapay zeka kullanmanın birçok faydası olsa da, ele alınması gereken etik hususlar da vardır. En büyük endişelerden biri, yapay zekanın eğitimdeki mevcut önyargıları ve ayrımcılığı sürdürme potansiyelidir.

Ayrıca, yapay zekanın öğrenci gizliliği ve veri güvenliği üzerindeki etkisi konusunda endişeler bulunmaktadır.

Bir başka endişe ise Online eğitimin yükselişi ve eğitim kaynaklarının internet üzerinden giderek daha fazla erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, birçok geleneksel üniversite ve kolej, kurumlarının geleceği konusu...

Sonuç olarak, birçok yükseköğretim kurumu hızlı teknolojik değişimlere ayak uydurmak için yardıma ihtiyaç duyuyor ve dijital çağa uyum sağlamanın ve bu çağda güncel kalmanın yollarını arıyor.

 

 

 

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İş zekâsı… 18 Nisan 2024
Yapay zekâ ve pazarlama 04 Nisan 2024