Özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de

Hasta haklarını ihlal eden özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarında hasta hakkı ihlali yaptığı belirlenen ilgili birimin faaliyetleri, uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine valilikçe geçici olarak durdurulacak, ilgililer hakkında idari ve adli işlem yapılacak.

Bakanlığın "Özel Hastaneler Yönetmeliği" ile "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"te değişiklikleri içeren düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Her iki yönetmelikte de hasta hakkı ihlali yaptığı belirlenen özel sağlık kuruluşlarına yönelik yaptırımlara ilişkin yeni düzenlemeler yer aldı.

Bu kapsamda, "Özel Hastaneler Yönetmeliği" ile "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik"e şu madde eklendi:

"Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine valilikçe söz konusu birim dışındaki hastaların tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer hakkında ilgili mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır.

İlgili birimin; acil, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin, il veya ilçe sağlık müdürlüklerince belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanır."

Faaliyet ne zamana kadar durdurulacak?

Faaliyeti durdurma, hastanenin herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar, toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde de bu durum ortadan kaldırılana kadar sürebilecek.

Yönetmelik değişiklikleri bugünden itibaren yürürlüğe girdi.