7 stratejik sektörde kümelenme

OSTİM’de işletmelerin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla stratejik sektörler çeşitli modellerle desteklenmektedir.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
7 stratejik sektörde kümelenme

Bölgede üretim ve tasarım yeteneklerinin gelişmesi amacıyla; Savunma ve Havacılık, Raylı Sistemler, Medikal, İş ve İnşaat Makineleri, Haberleşme Teknolojileri, Enerji ile k Kauçuk Teknolojileri alanlarında uzmanlaşma sağlanmıştır.

Bu stratejik sektörlerde oluşturulan 7 farklı başlıktaki kümelenme, bölgenin tüm Ankara sanayisi başta olmak üzere ulusal üretim yetenekleriyle de iş birliği imkânı sunmaktadır. Zaman içinde faaliyet gösterdikleri sektör içinde bir bilgi ve tecrübe odağı halini alan kümelenmeler, yenilikçi ürün ve projelerin geliştirilm esi için en verimli iletişim ve etkileşim ortamı sağlamaktadır.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi

2007 yılından bu yana faaliyetlerini geliştirerek sürdüren, iş ve inşaat makineleri sektörünün çeşitli alt dallarında ihtisaslaşmış ve yerli ürün üreten firmadan oluşan ulusal bir kümelenme. İş ve inşaat makineleri sektöründe Türkiye’de ve dünyada bir merkez olan OSTİM başta olmak üzere ağırlıklı olarak Ankara’da yer alan üyeleri, ülkemizin sektörel anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahip. İŞİM üyeleri, özellikle belediyeler başta olmak üzere birçok kamu ve özel sektörün, konut, kentsel dönüşüm, ulaşım, lojistik, iletişim, maden, içme suyu, sulama, enerji projelerinin inşaat, altyapı ve üstyapı çalışmalarında kullanılan tüm makine ve ekipmanları üretiyor. Ana hedefi; üyelerinin yenilikçi yaklaşımlarını ve işbirliklerini geliştirerek, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak ve dünya markası olmalarını sağlamak.

Kuruluş Tarihi: 2007
Üye sayısı: 130+
Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 6.000+
Tamamlanan UR-GE Projesi: 3
Devam Eden UR-Ge Projesi: 1

• Türkiye'nin ilk AB coSME Projesi tamamlandı.

• Avrupa Bronz Marka Etiketi'ne sahip.

www.isim.org.tr

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi

“Raylı sistemler milli davamızdır” ilkesiyle yola çıkan, Türkiye’nin ilk bölgesel olmayan ve tüm Anadolu’yu kapsayan kümelenmesi olarak, ülkemizde raylı ulaşım sistemlerine yönelik üretim yapan sanayicilerimiz, destekleyici kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte “İş birliği, güç birliği ve milli marka” inancıyla kuruldu . Ülkemizde tasarımından nihai ürüne kadar yerli ve milli marka raylı ulaşım sistemlerini üreterek , birer dünya markası haline getirmeyi kendisine ana hedef olarak belirleyen küme, Anadolu ’nun dört bir yanından sektöre gönül veren üyeleri ile ülkemizde kamu ve özel raylı sistem Tasarım, Üretim, Ar-Ge, test ve belgelendirme kuruluşlarını aynı çatı altında bir araya getirerek iş birliği, güç birliği ve milli markalar üretme görevini üstlenen sektörün lider kuruluşu.

Kuruluş Tarihi: 2012
Üye Sayısı: 170
Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 31.350+
Tamamlanan UR-GE Projesi: 1
Devam Eden UR-GE Projesi: 1
Devam Eden AB Projesi: 1

• Avrupa Bronz Marka Etiketi'ne sahip

• Avrupa ERC İ Raylı Sistemler Birliği Üyesi

www.anadoluraylisistemler.org

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi

2007 yılından bu yana, platform olarak başlayan çalışmalarına 100’e yakın üyesiyle devam ediyor. Küme üyesi firmaların temel faaliyet alanları: Ambulans ve Acil Ekipmanları, Ameliyathane Donanımları, Anestezi ve Solunum Cihazları, Biyoteknoloji Ürünleri, Çözüm Ortaklığı, Ar-Ge ve Entegrasyon, Diş Hekimliği Sistemleri, Görüntüleme Sistemleri, Hastane Donanımları, Ortopedik Ürünler ve İmplant Teknolojileri, Laboratuvar Ekipmanları, Medikal Gaz Sistemleri, Sterilizasyon Cihazları, Tek Kullanımlık Ürünler, Temiz Oda ve Biyogüvenlik Sistemleri, Terapi Sistemleri, Medikal Kimyasallar ve Soğutma Sistemleri.

Kümelenmenin temel amacı; iş birliği, güç birliği ve ortaklaşa rekabet ile, yerli üretim yapan firmaların sorunlarına çözüm üretmek, sektörü geliştirmek adına çalışmalar yürütmek , firmaların uluslararası pazarlarda rekabet edilebilirliğini sağlamak ve onları güçlendirmek, yurtiçi ve yurtdışı projelerde küme üyeleri ve paydaşlar ile birlikte yer almaktır.

Kuruluş Tarihi: 2007
Üye Sayısı: 80+
Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 1.300+
Tamamlanan UR-GE Projesi: 2
Devam Eden UR-GE Projesi: 1

• Avrupa Bronz Marka Etiketi'ne sahip

www.medikalkume.com

OSTİM Yenilebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi

Yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründeki üretim yetenekleri ve ulusal/uluslararası rekabet gücü ve pazar paylarını artırmak için sektörün tüm paydaşları arasında iş ve güç birliğini artıran, kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturarak ülkemizin bu dışa bağımlılığım azaltmayı ve OSTİM ’i enerji teknolojilerinin üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Kuruluş Tarihi: 2007
Üye Sayısı: 89
Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 2.000 +
Tamamlanan UR-GE Projesi: 1
Devam Eden UR-GE Projesi: 1

• Avrupa Bronz Marka Etiketi'ne sahip

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi Projesi devam ediyor.

www.ostim enerjik.com

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi

Kümelenme, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren kauçuk sektöründeki üreticilerle değer zincirinde yer alan firmalar, üniversiteler, odalar, kamu kurumları, ilgili sivil toplum örgütleri gibi destekleyici kurumları bir araya getiriyor. Küme, kauçuk sektörünün rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak taraflar arasında iletişim, iş ve güç birliğini artırmak, ortaklaşa rekabetle yerli üretimin katma değerini ve sektördeki pazar payını yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınm aya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kuruluş Tarihi: 2013
Üye Sayısı: 61
Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 5.000 +
Tamamlanan UR-GE Projesi: 2
Devam Eden UR-GE Projesi: 1

• Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği ile 'Kauçuk Atıklarının Geri Dönüştürülerek Ekonomiye Kazandırılması Potansiyelinin Araştırılması ve Fizibilite' Çalışması tam amlandı.

• Avrupa Kauçuk Kümelenmeleri Birliği (TEEPPI) kurucu üyesi.

www.kaucukteknolojileri.com

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi

Haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve global bir marka çıkarmak amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş Tarihi: 2017
Üye Sayısı: 151
Üye Firmaların Çalışan Sayısı: 8.00 0+
Devam Eden HİSER Projesi: 1

• Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi (UUYM5G) devam ediyor.

www.htk.o rg.tr