Maritaş, rejeneratif pamuk üretimiyle ekolojiyi korumayı hedefliyor

Maritaş, hayata geçirdiği sözleşmeli rejeneratif tarım projesiyle hem ham madde ithalatını azaltacağını, hem yerli üretimi teşvik edecek hem de karbon salınımının azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Maritaş, rejeneratif pamuk üretimiyle ekolojiyi korumayı hedefliyor

Mehmet Nabi Batuk / Şanlıurfa Ali Eskalen / Kahramanmaraş

Maritaş, ham madde ithalatını azaltmak için sözleşmeli tarıma başladı. Uzun yıllardır üretimde kullandığı pamuk için 5.000 km ile 7.000 km öteden rejeneratif pamuk ithalatı gerçekleştiren firma, Harran Üniversite Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile işbirliğinde Harran Ovası’ndaki çiftçilere özel tohumlarla sözleşmeli üretim yaptırıyor. Projenin ilk etabında 500 dekar üretim alanı ve 10 dekar pilot proje alanında ekimi yapılan bitkilerin gelişimi sorunsuzca devam ediyor. 24 ay sürecek çalışmayla, yerel çiftçilerin iş birliğiyle, yenilenebilir tarım uygulamalarıyla pamuk üretimine yönelik ulusal farkındalığın artırılması bölgesel yenileyici tarım üretimine katılan çiftçi sayısının sürdürülebilir seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Projedeki ilk hasat ise “Harvesting in Harran: Maritaş Denim Regenerative Cotton Journey” sloganıyla 10-11 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Maritaş Denim Genel Müdürü Fatih Kesim, elde edecekleri ilk hasat ile ortalama ağırlıktaki, 100% rejeneratif pamuk içerikli bir kumaş için yaklaşık 500.000 metrelik talebi karşılayabilecek ham madde elde etmeyi öngördüklerini belirtti. Kesim, “Sözleşmeli tarım ile üretimimizin yaklaşık yüzde 5’ini karşılamayı amaçlıyoruz. İş ortaklarımızın tercih edeceği içerik oranına ve kumaşa göre bu metraj artış da gösterebilir. İplikten dokumaya tam entegre üretim tesislerimizde 520 kişilik ekibimizle yıllık 24 milyon metre kumaş kapasitesiyle üretim yapıyoruz. 16 ülkede konumlandırdığımız acentelerimiz aracılığıyla 6 kıtadan 41 farklı ülkedeki 330’u aşkın markaya kumaş ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ham madde alanında da en iyi uygulama yöntemlerini bulmak ve geliştirmek için başlattığımız bu yılki araştırma üretimimiz diğer yıllar için bizlere yol gösterici olacak. Önümüzdeki dönemlerde ekim alanımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Pamuk üretimini Control Union partnerliğinde sertifikalandıracak”

Rejeneratif ham maddeler ve ürünlerin dünya genelindeki iklim stratejilerinin önemli bir parçası olarak öne çıktığını ifade eden Fatih Kesim, yenileyici tarım yöntemlerinin hem toprağın sağlığını iyileştirip geliştirdiğini hem de atmosferdeki karbonun ayrıştırılmasına olanak sağladığını vurguladı. Rejeneratif ham maddelerin aynı zamanda toprağın su tutma kapasitesinin ve biyolojik çeşitliliğinin artması gibi başka ekolojik faydalar da sağladığına dikkat çeken Kesim, “Önümüzdeki dönemin en önemli anahtar sözcüğü yakından tedarik olacak. Sürdürülebilirlik alanında bu kadar önemli adımlar atarken, bu ürünün 5000-7000 km uzaktan tedarik edilmesi üzerine ne kadar sıfat eklersek ekleyelim istediğimiz kadar sürdürülebilir olmuyor. Projemizin sertifikalandırma süreci için Control Union partnerliğinde ilerliyoruz. Proje çıktımız rejeneratif pamuğun tarımın her alanıyla ilgili, uluslararası alanda tüm çiftliklere ve tarım işletmelerine açık regenagri sertifikasına sahip olmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

İplik ve kumaş kalitesi artırılacak

Projelerinin aynı zamanda TÜBİTAK desteğiyle üniversite ve sanayi iş birliği içerisinde yürütülen ilk rejeneratif pamuk projesi olduğuna dikkat çeken Fatih Kesim, proje kapsamında ayrıca detaylı bir araştırma ve raporlama yapmayı planladıklarını aktardı. Kesim, şöyle devam etti: “Raporda rejeneratif pamuk üretiminin yöntemleri, faydaları araştırılacak ve sonuçlarına yer verilecek. Çalışma sonucunda en iyi uygulamalar anlaşılacak ve geliştirilecek. Rejeneratif tarımla üretilen pamuğun giyim ürünlerindeki etkilerini incelemek de projemizin araştırma konularından birisi. Projemizde verimi yüksek, yağmurdan etkilenmeyen, lif kalitesi iyi ve parlak bir pamuk tohumu kullandık. Literatür rejeneratif pamuk ile üretilen lifin özelliklerinin iyileştiğini gösteriyor. Gaziantep Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile yürüteceğimiz çalışmada rejeneratif tarım yöntemleriyle ürettiğimiz pamukta lif uzunluğunun artmasıyla iplik kalitesinin artmasını bekliyoruz. Bunun sonucunda da üretilen kumaşta mekanik performansın, termal iletkenliğin, su buharı geçirgenliğinin ve daha birçok olumlu etkinin artışını gözlemlemeyi umuyoruz. Çalışmayla birlikte sadece toprak verimliliğindeki olumlu artışı değil, aynı zamanda elde edilen pamukla üretilecek ürünlerdeki giyim konforu artışını da raporlamayı amaçlıyoruz.