MÜSİAD Bursa, aile şirketleri için yol haritası oluşturdu

Üyeler arası işbirliğini geliştirmeye odaklanan MÜSİAD Bursa Şubesi’nde aile şirketlerinde verimlilik ve sürdürülebilirliğin nasıl sağlanabileceği ele alındı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen; stratejik ve profesyonel yönetim ile sürekli eğitime vurgu yaptı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MÜSİAD Bursa, aile şirketleri için yol haritası oluşturdu
Halil Atalay-Cemal Özen-Alparslan Şenocak

EKONOMİ/BURSA
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hizmetler Sektör Kurulu Genel Toplantısı’nda, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, ‘Aile Şirketlerinde Verimlilik ve Sürdürülebilirlik’ konusunda sunum yaptı. MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Atalay’ın moderatörlüğündeki toplantıda üyeler, deneyimlerini paylaştı.
Üyelere yeni ufuklar kazandırma odaklı toplantılara devam edeceklerini kaydeden MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, “Geçen hafta MÜSİAD Genel Merkez’imizin organizasyonunda Karaman’da 107. Genel İdare Kurulu’muzu gerçekleştirdik. Sektör kurulu masalarımızda sorunlara yönelik çözüm önerilerini ele aldık. Sektörlerin geleceğini, işbirliği imkânlarını konuştuk. Türkiye’nin nabzının tutulduğu bu toplantının çıktıları, önümüzdeki dönem için yol haritası oluşturacak. Aile şirketleri özelinde gerçekleştirdiğimiz etkinlik de aynı şekilde üyelerimiz için rehber niteliğinde. MÜSİAD olarak işbirliklerini geliştirmeyi, üyelerin bu noktada sürdürülebilir bir çizgide olmasını önemsiyoruz. Aile şirketlerinde süreçlerin yeni kuşaklara nasıl aktarılması gerektiğini istişare ettik. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, kurumsallaşmanın sağlam temellere oturtulması, sürdürülebilirlik için gerekli en önemli unsurdur. O nedenle aile şirketlerinde yaşanacak bir sürdürülebilirlik krizi, sosyal ve ekonomik açıdan toplumun geniş bir kesimini etkileyecektir. Bu nedenle MÜSİAD olarak; üyelerimizi, ihtiyaç duydukları her alanda bilgilendirmeye, vizyon oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Profesyonel yönetim şart”

Türkiye’de kurulu şirketlerin yüzde 95’inin aile şirketi olduğunu ve bunların gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 75’ini temsil ettiğini vurgulayan MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, “KOBİ’lerin de yüzde 99’unu oluşturan aile şirketlerinin yüzde 30’u ikinci kuşağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa ve sadece yüzde 3’ü dördüncü kuşağa geçebiliyor. Başarılı bir geçiş için önceden planlama yapılması gerekiyor. Bu süreçte aile üyelerinin yeteneklerine ve eğitimlerine uygun pozisyonda olmaları, verimliliği artırır. Sürdürülebilir büyüme için mutlaka profesyonel yönetim anlayışı benimsenmeli. Sürekli öğrenme kültürü de oluşturulmalı. Aile içi anlaşmazlıklar, profesyonel bir şekilde çözülmeli. Şirketin misyon ve vizyonunun belirginleştirilmesi de çalışanlarda motivasyonu artırır. Nesiller arası iletişim sorunlarının aşılması için etkili yöntemler uygulanmalıdır. Doğru stratejiler benimsenir ve aile değerleri iş süreçlerine entegre edilirse başarı da kaçınılmaz olur. Stratejik planlama, profesyonel yönetim ve sürekli eğitim benimsenmelidir. Ülkemizin dünya ekonomisinde söz sahibi olması için aile şirketlerimizin yeni nesillere doğru şekilde aktarılarak büyümesi ve dünyaya açılmasına ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.