Başkentgaz şebekesi yüzde 45 büyütülecek

Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, yeni dönemde şebeke uzunluğunu yüzde 45 büyütmeyi, abone sayılarını ise yüzde 20 arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Yüksel, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dağıtılabilir kârın tamamını temettü olarak hissedarlara aktaracaklarını açıkladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başkentgaz şebekesi yüzde 45 büyütülecek

Mehmet KARA

Türkiye’de yılın ilk dört ayında enerji sektöründe peşpeşe, hatta eşzamanlı enerji şirketi halka arzları gerçekleştirildi. Covid 19 ile mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde de bu yöndeki çalışmaların arkası kesilmedi. Torunlar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren BaşkentGaz halka açılmak üzere SPK’ya başvurdu. Türkiye’nin İGDAŞ’tan sonraki ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi unvanına sahip BaşkentGaz, aynı zamanda en büyük özel sektöre doğalgaz dağıtım şirketi konumunda. BaşkentGaz Genel Müdürü Asım Yüksel’e sektörün ve şirketin durumunu, halka arzın nedenini ve beklentilerini sorduk.

Doğalgaz sektörü ile Başkentgaz’ın sektördeki yerini kısaca anlatır mısınız?

Türkiye şu anda dünyanın 15, Avrupa’nın da dördüncü büyük doğal gaz pazarı. Doğal gaz abonesi sayısı 2020 yılı sonu itibariyle 17.5 milyon. Bunların yüzde 11’ine Başkentgaz hizmet veriyor. Bu anlamda Türkiye’deki en büyük özel sermayeli doğalgaz şirketiyiz. Birincilik ise kamu sermayeli İGDAŞ’a ait.

Yatırım hedefleriniz nedir?

Torunlar Grubu olarak BaşkentGaz’ı 2013 yılında 1 milyar 162 milyon dolar bedelle özelleştirme yoluyla devraldık. Aldığımız tarih itibariyle kalan lisans süresi 24 yıldı. Bugün itibariyle 16 yılımız daha var. Özelleştirme sonrası yaptığımız yatırımlar ve teknolojik yeniliklerle müşteri memnuniyetini arttırdık, hizmet kalitemizi yükselttik. Grubumuzun enerji sektöründe yola devam etme isteği var. Dolayısıyla 2037 yılında lisansı yeniden almayı öngörüyoruz.

Şirketin finansal yapısı ne durumda?

Çok güçlü bir sermaye yapımız var. Finansal borçluluk sıfıra yakın. Kendi iç kaynaklarımızdan yarattığımız 2 milyar liranın üzerinde bir nakit varlığımız var. Gelir ve kâr dağıtım politikası net bir şirketiz. Dağıtabileceğimiz yasal kârın yüzde 100’ünü hep dağıttık. Bundan sonra da aynı politikaya devam etmeyi öngörüyoruz.

Borçsuz bir şirket neden halka açılır ki?

Türkiye 2014 yılında enerji, ulaştırma ve sağlık sektöründeki büyük altyapı yatırımlarının sermaye piyasaları yoluyla finansmanı politikasını belirledi. Biz de enerji sektöründe bu statüyü kazanan bir şirket olduk. Birincisi mevzuat gereğince Başkent Doğalgaz’ın yüzde 25’inin halka arz edilmesi gerekiyor. İkincisi de kurumsallaşmamızı daha da ileriye götürmek amacıyla halka açılıyoruz. İçinde yer aldığımız Torunlar Grubu’nun halka açık bir şirketi var, yani grubumuzun bu konudaki kültürü de etken oldu ve halka açılmayı planladık. Bu yüzden, sermayemizin yüzde 25’inin halka açılması için başvurumuzu yaptık.

Halka arz sonrası gelir ve kâr hedefleriniz nasıl şekillenecek?

Sektörümüz regüle edilmiş bir sektör. EPDK düzenlemelerine göre doğalgaz dağıtım sektöründe asıl amaç sürdürebilir kesintisiz bir doğalgaz akışı oluşturmak. Bu anlamda da düzenli gelirleri bulunan ve bunların enflasyonla güncellenebildiği bir sektör burası. Dolayısıyla yatırımcılar tarafından, regüle edilmişliği nedeniyle tercih edileceğini düşünüyoruz.

Ne kadarlık bir halka arz geliri hedefliyorsunuz?

Erken bir soru bu. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak izinlerden sonra bu konularda gerekli açıklamaları yapacağız. Şeffaf şekilde bilgileri paylaşacağız.

Yatırımcı neden Başkentgaz hissesi alsın ki?

Türkiye’nin en büyük özel sermayeli doğalgaz dağıtım şirketiyiz. Sektördeki tarife düzenlemeleri çerçevesinde yaptığınız yatırımlarla orantılı gelir elde ediyorsunuz. Yapacağı yatırımlarla abone sayısını yüzde 20 arttıracak, şebekesini de yüzde 45 büyütecek bir şirketten söz ediyoruz. Geçmişinde de dağıtılabilir kârın tamamını dağıtmış ve bundan sonra da politikayı sürdürmeye kararlı bir şirketiz. Dolayısıyla yatırımcılar açısından cazip birçok tarafı olduğunu düşünüyorum. SPK onayından sonra yatırımcılara yapacağımız sunumlarda da bu durumu gösterme imkanı bulacağız. Bu anlamda yatırımcılar açısından yatırım yapılabilir bir şirket olduğunun görüleceğini düşünüyoruz.

Doğalgazda rekabeti arttırmaya yönelik adımlar var, gelirleriniz nasıl etkilenir?

Doğal gaz piyasasının sürdürebilir, rekabetçi, uluslararası piyasalara entegre bir yapıya kavuşturulması temel amaçlardan birisi. Bu anlamdaki serbestleşmenin dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bizim gibi aktörler üzerinde faydalı sonuçlar doğuracağını, gelirlerini olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyoruz.

Siz doğal gazın alım satımı değil dağıtımı üzerine bir şirketsiniz aslında, yanılıyor muyum?

Şimdi süreç şöyle aslında. Biz BOTAŞ’tan şehir giriş istasyonlarında teslim aldığımız gazı, sahip olduğumuz şebekeyle abonelere taşıyoruz. Doğal gaz fiyatını şu an BOTAŞ belirliyor. Bizim sistem kullanım bedeli olarak aldığımız bedel ise EPDK tarafından belirleniyor. Bunu belirlerken yaptığımız yatırımları dikkate alıyor ona göre de dağıtım bölgesi bazımda bir sistem kullanım bedeli belirliyor. Bu anlamda düzenlenmiş bir geliri olduğunu öngörüyoruz.

Tarife değişikliği geldi ve geliyor. Yeni düzenleme gelirinizi azaltır mı?

Bizim kanunla belirlenmiş bir tarifemiz var. Özelleştirme sekiz yıl süre ile öngörülmüş. Bu süre 31 mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. EPDK geçen hafta aldığı bir kararla bizim için 1 Haziran 2021’den itibaren altı ay geçerli, geçici bir tarife belirledi. 2022-2026 dönemini kapsayan üçüncü tarife dönemi dediğimiz yeni beş yıllık dönem için belirlenecek tarifeye kadar bu uygulanacak. Bir şirketi devraldığımız günden bu yana özelleştirme bedelinin yarısı kadar bir yatırım yapmışız. Tarife bedelimiz yaptığımız yatırımlarla belirleniyor. Bu yıl Ankara’nın doğalgaz gitmemiş 5 ilçesine gideceğiz. Güdül, Ayaş, Çamlıdere, Nallıhan ve Evren’e. 2022-2026 arasında 5 bin km olmakla birlikte 2026’ya kadar toplam 6 bin km genişleyeceğiz. Önümüzdeki dönem yapacağımız yatırımlarla birlikte gelir seviyemizi koruyacağımızı öngörüyoruz.

Rakamlarla BaşkentGaz

1.9 milyon abone
(Abone sayısı)

13 bin kilometre
(Şebeke uzunluğu)

6 bin kilometre
(2026’ya kadar döşenecek ilave boru hattı)

5 milyar TL
(2020 cirosu)

3.6 milyar m3
(Gaz dağıtım hacmi)