Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün öncüsü AOSB

‘Türk sanayisinin güneydeki üssü’ konumu ile katılımcılarına sürdürülebilir üretim imkanları sunan ve Türkiye’nin en büyük OSB’leri arasında yer alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme ilişkin birçok öncü projeyi de hayata geçirmeye devam ediyor. 

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün öncüsü AOSB

ADANA/EKONOMİ

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürü Akpınar, verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramlarının öne çıktığı günümüzde, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek kuşakların ihtiyaçlarına da sahip çıkmanın ‘zorunluluk’ olduğunu  söyledi. Akpınar, “Sürdürülebilirlik; içinde bulunduğumuz zamanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını, ekosistem üzerinde olumsuz etki yaratmaksızın ve gelecek nesillerin olanaklarına zarar vermeden karşılamak olarak tanımlanmaktadır” diyen Akpınar, doğal kaynakların tükenmesini önleyerek ekolojik dengenin korunması gerektiğine dikkati çekti.

“Yeşil Mutabakat’ın ilk adımlarını AOSB attı”

Akpınar, Türkiye’deki OSB’ler içinde Yeşil Mutabakat’ın ilk adımlarının AOSB Bölge Müdürlüğü’nce atıldığını, bu kapsamda iki çalıştay düzenlendiğini bildirdi. Yeşil Mutabakat’a uyum konusunda katılımcılarına öncülük ettiklerini belirten Akpınar şöyle devam etti:

“Bölgemizde bulunan firmaların atık sularını arıtan Atık Su Arıtma Tesisinin inşaat kısımları, mekanik ve elektrik donanımları 90.000 m³/gün nominal hidrolik kapasitesine cevap verebilecek seviyededir. AOSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisine bölgemizdeki katılımcıların faaliyetleri sonucu gelen evsel ve endüstriyel tüm atık sular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Sektör Tablomuz olan Tablo 19 (Karışık Endüstriyel Atıksuların Alıcı Ortama Deşarj Standartları) limit değerlerine uygun olarak arıtılmaktadır. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde arıtma faaliyeti kaynaklı oluşan 190813 atık kodlu tüm arıtma çamurları (Ayda ortalama 3000 ton) Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği lisanslı taşıyıcılar ile lisanslı bertaraf firmalarına gönderilmektedir. Arıtma çamurunun kurumumuz içerisinde nihai bertarafının yapılabilmesi için yurtiçi ve yurt dışı kurutma, yakma, piroliz gibi tesisleri ziyaret edilerek ilgili teknolojiler yerinde görülmüştür. Mevcut arıtma tesisi ve projelendirmesi süren yeni atıksu arıtma tesisinin kapasitesi gözetilerek 180 ton/gün kapasiteli çamur bertaraf tesisi yapılması planlanmaktadır.”

“GES kurulu gücümüz 295 MW’a ulaşacak”

AOSB’ye ait kullanma suyunda yer alan GES tesisinin kurulu gücünün 2.1 MW olduğunu söyleyen Akpınar, “2023 yılı çalışmalarımızla birlikte 52 adet güneş enerjisi santrali (GES) tesisi devreye alınmış ve bu tesislerin toplam kurulu gücü 67 MW’a ulaşmıştır. Bölgemizde faaliyet gösteren tüm güneş enerji santrallerinin toplam kurulu gücü ise 202 MW’ı bulmuştur. Ayrıca, 58 firmamıza lisanssız güneş enerji santrali kurması yönünde çağrı mektupları verilmiş olup, bu firmalarımızın GES kurulum süreçleri tamamlandığında toplam kurulu gücümüz 295 MW’a ulaşmış olacaktır. Bölgemiz içerisinde 2021-2022 yıllarında çalışmasını yaptığımız sodyum buharlı sokak aydınlatma armatürlerinin 110W LED armatürler ile değişimleri dahilinde aylık yüzde 47.37 oranında enerji tasarrufu sağlanmıştır” dedi.

“Sera gazı hesaplama yazılımını hayata geçirdik”

Akpınar, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir yere sahip olan sera gazı salınımının azaltılmasının, enerjiden tarıma çok sayıda sektörü ilgilendiren konu olarak gündemdeki yerini koruduğunu, bu kapsamda da Türkiye’nin ilk kurum bazlı ‘Sera Gazı Hesaplama Yazılımı’ hazırladıklarını bildirdi. Akpınar, “Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen ve karbondioksit cinsinden ölçülen sera gazının dünyaya bıraktığı zarar ise karbon ayak izi olarak tanımlanmaktadır. Konunun öneminden hareketle Proje Destek Ofisimiz bünyesindeki Yeşil OSB ve Sürdürülebilirlik Birimi tarafından geliştirilen Kurum Bazlı Sera Gazı Hesaplama Yazılımı Türkiye'de bir ilk olması açısından büyük önem taşıyor. Bu yazılımımız TSE tarafından da onaylanmıştır” dedi.

“TUBİTAK-1005 Projesi ile ilgili süreç devam ediyor”

Bölge Müdürü Akpınar, "Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde AOSB'nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyoz'un Geliştirilmesi" isimli TUBİTAK-1005 Projesi süreçlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ar-Ge ve inovasyon yarışmasına başvurular devam ediyor

AOSB’deki firmaların ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler sağlayan projelerini geniş kitlelerle paylaşmayı hedefleyen ‘AOSB Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödülleri’ yarışması düzenlediklerini aktaran Akpınar, ayrıca ulusal çapta geleneksel olarak düzenledikleri Sanayi Odaklı Ae-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması’nın da bu yıl 4’üncüsünü yapacaklarını, 600 bin lira ödül havuzu bulunan yarışmaya başvuruların 15 Mart’a kadar devam edeceğini açıkladı.