Askon Demir, dijital dönüşüme odaklandı

Faz-3 ile IoT teknolojisini ve belli ölçekte yapay zekayı da karar süreçlerine dahil etmeyi planlayan Askon Demir dijital dönüşüme odaklandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Askon Demir, dijital dönüşüme odaklandı

DENİZLİ

Sürekli öğrenmenin sürdürülebilir gelişimin vazgeçilmezi olduğu bilinci ile hareket ederek bunun gerektirdiği maliyeti yatırımlarının bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Askon Demir Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Md. Okan Konyalıoğlu, “Kapasite, yetenek ve iş yapma modellerimiz itibarıyla sadece Avrupa’nın değil, dünyanın bilinir ve tercih edilir sayılı Çelik Servis Merkezlerinden birisi olmak için küresel gelişmelerin de etkisiyle orta ve uzun vade yol haritalarımızı sürekli güncelliyoruz” dedi.

Müşterileri, çalışanları, tedarikçileri, çözüm ortakları, toplum ve doğayı da içeren bütüncül ve kapsamlı yaklaşımla benimsedikleri toplam fayda merkezli iş yapma şekliyle uluslararası rakiplerinden farklılaşarak bunu kurumsallaşma, markalaşma, verimlilik ve işveren markası temelinde sürdürülebilir kılmak istediklerini dile getiren Konyalıoğlu, uçtan uca tüm süreçleri izlenebilir ve ölçülebilir hale getirmek için donanımsal, yazılımsal ve kültürel boyutta yoğun bir yatırım ve çaba içerisinde olduklarını kaydetti. Konyalıoğlu, “Değişimin ve dönüşümün “alışkanlıklardan”, “ben zaten 40 yıldır bu işi yapıyorum” şeklindeki konfor alanlarından ve “aldığımda böyleydi” kolaycılığından sıyrılabilme ile başladığına dikkat çekti.

Yol haritası uygulanıyor

2023’e ‘Yaratıcı Yıkım: Dönüşüm Aynada’ olarak belirledikleri yol haritası ile girerek, uluslararası büyük firmalarla iş birliklerini katma değerin olmadığı, hacimden kaynaklı şişmeyle motive olan eski nesil fason kültüründen kazan-kazan’a dayalı yeni nesil fason imalata çevirmeye odaklandıklarını belirterek “Bu yolculukta dünkü bildiklerimizin yeterli olmadığını görüyorum” diyen Konyalıoğlu, bu nedenle yurt içi yurtdışı benchmark ziyaretlerinden özel iş birliklerine, online toplantılardan farklı eğitim fırsatlarına, akademik iş birliklerinden bireysel okumalara, ulaşılabilir açık kaynaklara erişimden özel veri tabanlarının kullanımına kadar çok farklı kanallardan beslenmeye çalıştıklarını ifade etti.

MES yatırımında yerli iş birliği

Bu yapının omurgasını “dijital dönüşüm”ün oluşturduğunu aktaran Konyalıoğlu, 2021 yılında başlattıkları uçtan uca ERP yatırımında ikinci faza geldiklerini ve hammaddenin girişinden müşterilere sevk edilene kadar sahadaki tüm hareketleri ERP ile konuşabilecek bir MES (Manufacturing Execution System-Üretim Yürütme Sistemi) yatırımını tamamladıklarını belirtti. MES yatırımında yerli iş birliğini öncelikle ve özellikle tercih ettiklerini ifade eden Konyalıoğlu, 2024 başında dijital ortamda sistem etkinlik ve verimlilik değerlerine ulaşarak 2024’ün ilk yarısından önce tüm üretim, kalite, lojistik, bakım süreçlerinin izlenebilir hale getirerek sağlıklı verimlilik raporlarını almaya başlayacaklarını anlattı. Konyalıoğlu, “Faz-3 ile IoT teknolojisi ve belli ölçekte yapay zekayı da karar süreçlerine dahil etmeyi planlayan Askon Demir, gelecek yıllara çok daha kuvvetli ve uluslararası rekabet gücü yüksek girebilmek için Cumhuriyetimizin 100’üncü, kendisinin 91’inci yılında emin adımlarla yoluna devam ediyor” diye konuştu.