Türk Traktör'ün GES projesi ile ilgili "ÇED Olumlu" kararı verildi

Türk Traktör tarafından yapılması planlanan GES projesi ile ilgili "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Traktör'ün GES projesi ile ilgili "ÇED Olumlu" kararı verildi

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"SİVAS ili MERKEZ, ilcesi Hayranlı Köyü Mevkii, 105 Ada 126, 127 ve 128 Parseller, 13,27 Ha sınırları içerisinde, TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (10 MWe/11,29 MWm, 13,27 HA) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; SİVAS Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. "