ABD, Türk alüminyumuna anti damping soruşturması açacak

ABD, alüminyum ihracatında parlayan pazarlar arasında yer almaya aday Türkiye’ye anti damping soruşturması açacak. Türkiye dahil 15 ülke soruşturma kapsamında yer alırken, firmalar ve STK’lara ABD tarafından bilgilendirme yapıldı. Sektördeki oyuncular ise savunma için veri toplamaya başladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD, Türk alüminyumuna anti damping soruşturması açacak

BARIŞ SEDEF / İSTANBUL

Avrupa Birliği’nin yaklaşık 3 ay önce anti damping soruşturması açmaya yönelik bir girişimi olduğuna işaret eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Yerekaban, “Bakanlıklarla ve sektördeki diğer oyuncularla birlikte hareket edip reel verileri ortaya koyduk ve Avrupa Birliği soruşturma açılmayacağına ilişkin bir karar verdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafından sektörümüze anti damping soruşturması açılacak. Bu soruşturma Türkiye ile birlikte 15 ülkeyi kapsayacak. Bizde burada sektörümüz adına taraf olacağız” dedi. Bazı firmaların soruşturma kapsamında veri sağlayacağına dikkat çeken Yerekaban, “Süreci yönetmeye çalışıyoruz. ABD pazarı sektörümüz açısından gelişmekte olan bir bölge, son yıllardaki potansiyeliyle birlikte burayı geliştirmeye çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu. Sektörün toplam ihracatı içerisinde ABD’nin yaklaşık yüzde 2 civarında pay aldığına dikkat çeken Yerekaban, gelecekte bu rakamların artacağını belirtti.

Enerjide Avrupa ve ABD’den daha pahalı

Açılan soruşturmanın İsrail-Filistin savaşıyla ilgili olmadığına dikkat çeken Yerekaban, “Soruşturmanın nedenleri arasında; Türkiye’de maliyetlerini düşük olmasının öne sürülmesi, işçiliğin ABD’deki işçilik maliyetlerine göre düşük olması gibi nedenler sıralanıyor. Bu durumun ABD’deki üreticileri olumsuz yönde etkilediğine işaret edilerek bize anti damping soruşturması açılacağına yer veriliyor. Biz de rakamsal veriler ve belgeler doğrultusunda savunmamızı yapacağız” dedi. Türkiye’deki enerji maliyetlerinin ABD ve Avrupa’dan daha yüksek olduğunu ve işçilik maliyetlerinin de başa baş noktasına gelmeye başladığını dile getiren Yerekaban, “Anti damping soruşturmalarının reel veriler üzerinden ilerlediğini düşündüğümüzde bu bağlamda süreci atlatacağımızı düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

ABD yaklaşık 15 milyar dolarlık alüminyum ithalatı yapıyor

ABD’nin anti damping soruşturması kapsamındaki alüminyum ekstrüzyon ürünlerindeki toplam ithalatının 2022 yılı itibarı ile yaklaşık 732 bin ton olduğuna vurgu yapan Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Erol Metin, “Diğer taraftan soruşturma kapsamındaki 15 ülkenin ABD’ye yapmış olduğu ihracat toplamı 430 bin ton düzeyindedir. Diğer taraftan ABD birincil alüminyum ithalatında da yaklaşık 36 milyon ton/yıl ile dünyanın en fazla ithalat yapan ülkesidir. Bu ithalatın parasal değeri ise 15 milyar dolar düzeyinde” bilgisini verdi. Çin ve Rusya’ya karşı uygulanan ticari kısıtlamalar ile birlikte alüminyum sektörünün büyük bir bölümünün ABD hükümetinin ticari yaptırımlarına tabi olduğunu belirten Metin, “Türkiye’nin soruşturma kapsamındaki 2022 yılı ekstrüzyon ürünleri ihracatı ise 35 bin 859 ton yıl olup söz konusu ürün grubunda ABD’nin aldığı pay yüzde 5’civarında” dedi.

“Ciddi bir hazırlık süreci içerisine gireceğiz”

Soruşturma kapsamında 14 ülkenin daha yer alacağını kaydeden Erol Metin şunları söyledi: “Türkiye dışında Endonezya, İtalya, Malezya, Meksika, G. Kore, Tayvan, Tayland, BAE, Vietnam, Kolombiya, Ekvador, Hindistan, Çin, Dominik Cumhuriyeti soruşturma kapsamındaki ülkeler arasında. Anti damping soruşturmaları son yıllarda küresel ticaretin rekabet dışı etkenler ile de etkilendiği bir alan oldu. Siyasi açıdan hükümetlerin zaman zaman ticaret savaşları perspektifi ile anti damping soruşturmalarına başvurduklarını görüyoruz, Türkiye alüminyum sektörü olarak ABD hükümeti tarafından başlatılan soruşturmayı çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz, ciddi bir hazırlık sürecine gireceğiz.”

Burayı potansiyel pazar görerek yatırım yapan birçok firmamız var

Okyanus Alüminyum Genel Müdürü Özer Yılmaz, anti damping soruşturmasının sektörü olumsuz yönde etkileyeceğine vurgu yaparak, “Olası ek vergileri birçok firmanın ABD pazarındaki karlılıklarını negatif yönde etkileyecektir. Reel verilerle sürecin lehimize sonuçlanmasını bekliyoruz. Özellikle burayı potansiyel pazar görerek yatırım yapan birçok firmamız var” değerlendirmesinde bulundu.