Dış yatırıma yeni stratejik plan

Yurtdışından gelen doğrudan yatırımlar ile dışarıya giden yatırım dengesindeki bozulma, ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Yeni stratejik plan hazırlanıyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dış yatırıma yeni stratejik plan

Mehmet KAYA/ANKARA

Yabancı doğrudan yatırımlara yönelik yeni bir stratejik plan hazırlanıyor. Sayısallaşma, sürdürülebilirlik, yetenek geliştirilmesi yanında özellikle küresel değer zincirinin parçası olan imalatları yapmaya yönelik yatırımlar yeni stratejinin önceliği olacak.

Türkiye, salgın döneminde imalat kapasitesiyle öne çıkmış, tedarik sorunlarının olabildiği bir dünyada, başta Avrupa olmak üzere büyük ekonomilerin güvenli üretim merkezi olarak konumlanabileceği tartışmaları yapılmıştı. Yeni stratejinin hem yerli, hem de yabancı doğrudan yatırımcıların küresel çapta yaptırdıkları imalatın Türkiye’de üretimine öncelik verilmesini sağlayacağı, bu tür imalatların teşvik ve diğer kolaylıklardan daha fazla yararlanmasının planlandığı kaydedildi. Uygulanacak yeni stratejinin temel çerçevesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından, Türkiye’nin küresel doğrudan yatırım içindeki payının yüzde 1,5’e yükseltilmesi ana hedefi etrafından, Sürdürülebilirlik, sayısallaşma, küresel değer zincirlerine entegrasyon, yetenek havuzu geliştirilmesi ve yatırım ortamı tanıtımının iyileştirilmesi olarak çizilmişti.

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, son dönemde mevcut yatırımcıların ilave yatırımlarını cezbetme doğrultusundaki çabalara uygun şekilde, Türkiye’de değer zinciri içindeki teknolojik yoğunluğu fazla yatırımlara özel önem verileceğini kaydettiler. Bu çerçevede başta YTAK olmak üzere, teşvik politikalarından daha fazla yararlanmanın önünün açılmasının planlandığı, firmaların özellikle son tüketiciye erişebilecek ya da yüksek teknoloji gerektiren diğer ürünlerdeki yatırımlarına proje bazlı ve/veya stratejik öncelikli teşvik politikalarından yararlandırmak yoluna gidilmesinin planlandığı kaydedildi.

Ekonomi yönetimi ve YASED çeşitli çalışmalarında yatırım ortamının iyileştirilmesinde, başta hukuki iyileştirmeler ile fikri mülkiyet haklarındaki düzenlemelerin olumlu etkisinin görüldüğünü, teknik olarak 18 milyar dolarlık bir yatırımın Türkiye’de yapılmasının sağlanabileceğini hesaplamıştı.

Yatırım danışma konseyi eylülde toplanacak

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu eylem planındaki maddelerin önemli bir kısmı, yabancı doğrudan yatırımcıların gündeminde de bulunuyordu. Ayrıca, bir dönem Türkiye’de yatırımı olmayan küresel şirketlerin de içinde bulunduğu çok sayıda katılımcıyla yapılan ancak uzun süredir gerçekleştirilmeyen Yatırım Danışma Konseyi toplantısı da Eylül ayında yapılacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı’nın başkanlık ederek yatırımcıları özendireceği kaydedildi.