Doğal gaz piyasası tarifeler yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz piyasası tarifeler yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğal gaz piyasası tarifeler yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, “Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlandı.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, iletim ve sevkiyat kontrol tarifeleri, üretilen ve ithal edilen doğal gazın nakli için iletim şebekesinden yararlanan eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak ve ŞİD (şebeke işleyiş düzenlemeleri) kapsamında tanımlanan iletim bedeli ile üretilen, ithal ve ihraç edilen doğal gazın sevkiyat kontrolüne ilişkin bedeller ile tarifelerin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlardan oluşacak.

Ayrıca yapılan değişiklikle, Kurum, transit iletim tarifelerini ve ihracata ilişkin iletim tarifelerini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşünü alarak yurt içi iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre tespit etme yetkisine sahip olacak.