Dünya Bankasından yeşil dönüşüm ve enerjiye 2 milyar $

Dünya Bankası, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına yönelik 2 milyar dolarlık girişimi onayladı.        

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dünya Bankasından yeşil dönüşüm ve enerjiye 2 milyar $

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması yoluyla enerji güvenliğini artırmaya yönelik 2 milyar dolarlık öncü niteliğinde girişime onay verdi. Bu kapsamda 10 yıllık Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme (ECARES) programı ile ilk aşamada 15 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesinin eklenmesi ve 240 milyon metrik ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.      

Programın, kaldıraç etkisiyle 6 milyar dolarlık özel sermaye finansmanını harekete geçirmesi bekleniyor. Dünya Bankası, Türkiye’nin 2035’e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini artırma hedefini destekleyici olarak, Türkiye Dağıtık Enerji İçin Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Projesi’ne yönelik 657 milyon dolarlık finansman olanağı sağlayacak.         

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, kadın ve gençlerin sahibi olduğu işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 400 milyon dolar, seçili sektörlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını desteklemek için de 416 milyon dolar tutarındaki proje finansmanlarının onaylanmasını kararlaştırdı. İcra Direktörleri Kurulu, kadınların ve gençlerin Türkiye’deki yeşil dönüşüm sürecinin yarattığı istihdam olanaklarına ve ekonomik fırsatlara erişmelerine yardımcı olmayı amaçlayan 400 milyon dolar tutarında finansmanına onay verdi. İcra Direktörleri Kurulu, ayrıca temiz teknolojilerin ve süreçlerin benimsenmesi yoluyla seçili sektörlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını desteklemeyi amaçlayan 416 milyon dolar tutarındaki Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi’ni de onayladı.

175 altyapı tesisi desteklenecek

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projenin kadın ve gençlerin sahibi olduğu 5 binden fazla MKOBİ’yi desteklemeyi amaçladığını belirterek, “MKOBİ’ler, sağlanacak krediler ve hibeler yoluyla yeşil teknolojileri benimseyebilecek, karbon emisyonlarını azaltabilecek, taşkınlara ve iklim değişikliğinin diğer etkilerine karşı dirençlilik oluşturabilecektir. Kadınlara ve gençlere ait yeni işletmeler için çekirdek finansman da sağlanacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Lopez, projenin, iklim değişikliğine karşı dirençlilik oluşturma ve azaltma çabalarını teşvik etmek için ilçe ve belediye düzeyindeki yerel altyapı yatırımlarını da destekleyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Projeyle tahmini 175 altyapı tesisinin desteklenmesi bekleniyor. Proje, sanayinin temiz teknolojileri ve süreçleri benimsemek için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştırarak, imalatçılardan kaynaklanan parçacık madde emisyonlarını yüzde 40 ve azot oksit emisyonlarını yüzde 30, sera gazı emisyonlarını ise yıllık olarak 220 bin ton azaltmayı amaçlamaktadır.”