Düzenli gemi seferlerine ilişkin esaslar belirlendi

Türkiye'deki kıyı tesisleri arasında ve yurt dışındaki kıyı tesislerine yönelik araç veya yolcu taşıyan gemilerle yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Düzenli gemi seferlerine ilişkin esaslar belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Gemilerle Yapılan Düzenli Seferler Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'deki kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapacak işletmeciler, gemileri için Denizcilik Genel Müdürlüğünden hat izni alacak.

İşletmecinin talebine göre gemilere, tarifelerine uymaları şartıyla birden fazla hat için izin verilebilecek.

Kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapacak gemilerin Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Sicilin'e kayıtlı olması gerekecek.

İşletmecilerin yaz ve kış tarifelerine geçiş tarihleri, bölgesel iklim şartları dikkate alınarak idarece belirlenebilecek. İşletmeciler, yolcu ve araç yoğunluğunun oluştuğu özel günlerde gemilerin kalktığı ve yanaştığı kıyı tesisi işleticilerinin uygun görüşüyle ek sefer yapabilecek.

Kendi seferlerini aksatmamak kaydıyla başka işletmeciye ait hatta hizmet alım yöntemiyle çalıştırılacak gemiler için de ilgili liman başkanlığından izin alınacak.

Düzenli sefer yapacak işletmeci, hat izni belgesi almak için Düzenli Seferler Bilgi Sistemi (DSBS) üzerinden çevrim içi başvuru yapacak.

Seferlere ara verilemeyecek

Türkiye'deki kıyı tesisleriyle yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapacak gerçek veya tüzel kişilerin de idareden uygunluk yazısı alması zorunlu olacak.

Uygunluk yazısının süresi idare tarafından belirlenecek ve süresi sona ermeden en az bir ay önce yazının yenilenmesi gerekecek.

Ülke kıyı tesisleriyle yabancı ülke kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler istenilen belgelerle birlikte idareye başvuru yapacak.

​​​​​​​İşletmeciler sefer programlarını aksatarak başka hatlarda sefer yapamayacak. Sefer planında değişiklik yapılmadan mücbir sebepler dışında seferlere ara verilmeyecek. Geminin kapasitesinden fazla yolcu veya araç bileti satılamayacak. Hat izni olmayan veya askıya alınan hatlarda düzenli sefer yapılamayacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihten önce hat izni alan işletmecilerin izinleri, mevcut sürelerinin bitim tarihine kadar geçerli olacak. Yönetmelik, üç ay sonra yürürlüğe girecek.