Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 66 büyüdü

Geniş para arzı M3, Temmuz 2023 döneminde yıllık yüzde 66,7 büyümenin ardından Ağustos 2023 döneminde yıllık yüzde 66,4 büyüdü.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Geniş para arzı M3, yıllık yüzde 66 büyüdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %60,8 olarak gerçekleşirken Ağustos ayında %63,2 olarak gerçekleşti.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Temmuz 2023’te %84 iken Ağustos 2023’te %85,9 olarak gerçekleşti.

Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Temmuz 2023’te bir önceki yıla göre %52,5 artmışken, Ağustos 2023’te ise %49,9 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

Ağustos 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %66,4 oranındaki büyümede %40,4 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %22,3 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %55’i özel sektörden, %14,9’u genel yönetimden, %2,7’si banka dışı finansal kuruluşlardan ve %3,9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %10,1 oranında azalış olarak katkı yaptı.