Güneş yatırımlarına destek yüzde 67 düşürüldü

Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim yatırımlarına verilen destekler 1 Temmuz sonrası için düşürüldü ve cent yerine kuruş cinsinden ödeme yapılması kararlaştırıldı. Güneş santrallerine verilen destek yüzde 67, rüzgar santrallerine verilen destek yüzde 40 geriledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güneş yatırımlarına destek yüzde 67 düşürüldü

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim yatırımlarına verilen kilovatsaat başına fiyat alım garantisi tutarları 1 Temmuz 2021’den sonrası için cent yerine kuruş cinsinden belirlendi ve düşürüldü. Güneş santrallerine verilen destek yüzde 67, rüzgara verilen destek yüzde 40 geriledi.

Rüzgar, güneş, su, biyokütle ve jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretim santrali yatırımcılarına sağlanan yenilenebilir enerji kaynakları destek tutarlarının, mevcut destekleme tutarlarının devreden çıkacağı Haziran 2021 sonrasında hangi seviyelerde olacağı netleşti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına göre yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) kapsamında, rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütleye dayalı elektrik üretim santrallerine verilen kilovatsaat başına alım garantisi desteklemeleri, uygulamanın sona ereceği 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren de devam edecek.

Cent yerine kuruş ile destek

1 Temmuz 2021 sonrası YEKDEM kapsamındaki kilovatsaat başına verilecek destekleme fiyatı tutarları, mevcut uygulamadan farklı olarak döviz yerine TL cinsinden belirlendi. TL cinsinden belirlenen destekleme alım fiyatları, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere her yıl dört kez güncellenecek. Güncelleme için oluşturulan formülde enflasyon oranları ile döviz kurları değişken olarak kullanılacak.

İlk 10 yıllık elektriğe alım garantisi

YEK’e dayalı elektrik santrali yatırımcılarına verecek desteklemelerin süresi 10 yıl olmaya devam edecek. Yatırımlarda yerli ekipman kullananlara verilecek ilave destek tutarları da uygulanmaya devam edecek. Ancak yerli aksam destekleri de TL cinsinden belirlendi. Ve bu destekler beş yıllığına uygulanacak.

En yüksek destek jeotermal ve biyometana

YEKDEM kapsamında en yüksek destekleme alım fiyatı, kilovatsaat başına 54 kuruş ile jeotermal kaynaklara dayalı santraller ile biyometanizasyon bazlı biyokütle santralleri için belirlendi. En düşük destekleme fiyatı ise 32 kuruş ile rüzgar ve güneş enerjisine dayalı yatırımlar için belirlendi. Çöp gazı ve atık lastik bertarafının yan ürünlerine dayalı BES’ler de kilovatsaat başına 32 kuruş ile en düşük YEK desteği sağlanacak santral türleri arasında yer aldı.

Çöp yakana ve biyogaza farklı muamele

YEKDEM uygulaması kapsamında biyokütleye dayalı elektrik üretim santrallerine verilecek destekler, kullanılan teknoloji ve yönteme göre üç farklı grup altında belirlendi. Bunlar lastik yakma sonucu elde edilen ürünler ile çöp gazına dayalı BES’ler, biyometanizasyon tesisleri ve termal bertaraf olarak belirlendi. Çöp gazı ve açtık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklara dayalı biyokütle santralleri, kilovatsaat başına 32 kuruş ile en düşük YEK desteği verilecek BES’ler olarak belirlendi. Biyometanizasyon yöntemini kullanan santrallere verilen BES’ler kilovatsaat başına 54 kuruş ile en yüksek desteği alacak. Belediye atıklardı, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışı orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarının termal bertarafına dayalı biyokütle santrallerine sağlanacak destek tutarı ise kilovatsaat başına 50 kuruş olacak.

Destekleme fiyatları ciddi oranlarda geriledi

Türk Lirası cinsinden belirlenen yeni destekleme fiyatları, eski YEKDEM fiyatlarının ciddi oranda altında kaldı. Düzenlemeyle; bugünkü kurlarla kilovatsaat başına 97 kuruş destek alan güneş santrallerine uygulanan destekleme fiyatları yüzde 67 azalışla 32 kuruşa geriledi. Halen 53 kuruş ödenen rüzgar santrallerine verilen destek yüzde 40 düşüşle, 32 kuruşa çekilirken hidroelektrik santrallerine verilen destekleme fiyatı yüzde 25 azaltılarak 40 kuruş seviyesine düşürüldü.  

Kaynak/teknoloji ile tipine/türüne göre YEKDEM destekleme fiyatları nasıl değişti?

HİDROELEKTRİK SANTRALLER

Eski fiyat: 7,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 53,363 kuruş)

Yeni fiyat: 40 kuruş/kWh

Değişim (%): - 25

RÜZGAR SANTRALLERİ

Eski fiyat: 7,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 53,363 kuruş)

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh

Değişim (%): - 40

JEOTERMAL SANTRALLERİ

Eski fiyat: 10,5 cent/kWh (Bugünkü kurla 76,755 kuruş)

Yeni fiyat: 54 kuruş/kWh

Değişim (%): - 30

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh

Değişim (%): - 67

BİYOKÜTLE SANTRALLERİ (Çöp gazı / Atık lastik)

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh

Değişim (%): - 67

BİYOKÜTLE SANTRALLERİ (Biyometanizasyon)

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 54 kuruş/kWh

Değişim (%): - 44

BİYÜKÜTLE SANTRALLERİ (Termal bertaraf)

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 50 kuruş/kWh

Değişim (%): - 49