İcra dosyası sayısı sadece 2.3 milyon azaldı

İcra dosyalarında 2 bin 500 liranın altındaki tutarlar için getirilen düzenleme, beklentileri karşılamadı. Düzenlemeyle bu tutarın altındaki alacaklılar için, alacaklarından vazgeçmeleri halinde dava konusu tutarı vergiden düşme olanağı tanınmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu düzenlemeyle 10 milyon dosya ve 5,5 milyon kişinin icra takibinden kurtulacağını söylemişti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İcra dosyası sayısı sadece 2.3 milyon azaldı

HÜSEYİN GÖKÇE

3 Kasım 2022 tarihinde kabul edilen 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sayısı 25 milyona yaklaşan icra dosyalarının eritilmesi amaçlanmıştı.

Kanunun geçici 2 ve 3. Maddeleri 2 bin liranın altındaki abonelik sözleşmesi kaynaklı borçlar (2 bin lira altı) ile varlık yönetim şirketleri tarafından bankalardan devralınan (2500 liranın altı) alacaklarla ilgili düzenlemeyi içeriyordu.

2023 yılındaki seçimlerden hemen önce çıkarılan bu düzenleme ile öngörülen sonuca ulaşılamadı. Düzenlemenin ilk işaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Eylül 2022’de yapılan kabine toplantısının ardından vermişti.

Erdoğan, vatandaşın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 15 Ağustos 2022 öncesi icra takibi başlamış borçlara ilişkin başlatılan icra takiplerinin durdurulacağını açıklamıştı. Erdoğan bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte, icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve 5.5 milyon vatandaşın icra takibinden kurtulacağını belirtmişti.

Aynı açıklamada Erdoğan silinecek borçlar için alacaklılara bunu gider göstererek vergiden düşülmesi imkanı getirileceğini söylemesine rağmen, rakamlar alacaklıların alacaklarından beklenen oranda vazgeçmediğini gösterdi.

Adalet Bakanlığı verilerinden yaptığımız derlemelere göre mahkemelere gelen icra iflas dosyası sayısı en yüksek değerini düzenlemenin başlangıç tarihi olan Ağustos ayında görmüş ve 24 milyonun üzerine çıkmıştı.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği Kasım ayına kadar sadece 457 bin azalan dosya sayısı 23 milyon 639 bine geriledi. Bu tarihten itibaren iniş çıkışlı bir seyir izleyen dosya sayısı ancak bu yıl Mayıs ayında azalmaya başlayabildi. Haziran başında 21 milyon 754 bin olan dosya sayısı o tarihten günümüze kadar çok büyük değişim göstermedi. Dün itibarıyla (20 Eylül) mahkemelerdeki icra iflas dosya sayılı 21 milyon 786 bin oldu.

Başka bir ifade ile Cumhurbaşkanı Erdoğan “10 milyon dosya silinecek” demesine rağmen, alacaklı kurumlar alacaklarından feragat etmedikleri için silinen dosya sayısı 2.3 milyonda kaldı.