İmalat sanayi, martta yüzde 74,2 kapasiteyle çalıştı

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, aylık bazda 1,5 puan azaldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmalat sanayi, martta yüzde 74,2 kapasiteyle çalıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak yüzde 73,5'e indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalışla yüzde 74,2 oldu.