MOSFED: Yeşil Mutabakat hedefleri, mobilya ihracatında itici güç olacak

Yeşil Mutabakat hedeflerinin mobilya sektörüne entegrasyonuyla ihracatta hedeflenen 10 milyar doların üzerine çıkılabileceğini belirten Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Yeşil Mutabakat hedefleri, Türkiye mobilya ihracatında itici güç olabilir." dedi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MOSFED: Yeşil Mutabakat hedefleri, mobilya ihracatında itici güç olacak

Yeşil Mutabakat hedeflerinin mobilya sektörüne etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektör ihracatının 3'te birinin AB ülkelerine yapıldığına dikkat çekti.

Yeşil Mutabakatın sektöre yansıyacak olası stratejik uygulamalarının, 2023 hedeflerinde bir sıçramayı beraberinde getirebileceğini aktaran Güleç, Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında üstesinden gelinmesi gereken zorluklar ve tehditlerin yanı sıra değerlendirilebilir fırsatların karşılarına çıktığını söyledi.

Fırsatların değerlendirebilmesi için öncelikle esnek olunması gerektiğini belirten Güleç, “İlgili süreç, bu girişime öncülük eden AB için bir zihinsel dönüşümü gerekli kılıyor ve bunun farkındalar. Nitekim, AB'de mobilya atıklarına yönelik istatistikler de pek iç açıcı değil. Mobilya atıklarının yüzde 80 ila 90'ı yakılıyor veya yüzde 10'u geri dönüştürülerek, düzenli depolama sahasına gönderiliyor. Bizler de bu konuya yönelik bir ölçümleme yapacağız ancak bu tabloda AB ve Türkiye için ortak bir nokta olduğunu belirtmeliyiz; o da sektörde yeniden kullanım aktivitesinin düşük olmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

“10 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerine çıkabilir”

Mobilya sektörünün Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında hayata geçireceği eylem planı içerisinde yer alan "yeşil dönüşüm için gereken Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden", "bilinçlendirme faaliyetlerinden", "çevre dostu projelerin ve altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi için sağlanan fonlardan" bahseden Güleç, son derece önemli bir itici güç olacak bu plan ve teşviklerle mobilya sektörünün de ihracatını ve döngüsel ekonomiye katkısını artıracağını vurguladı.

Güleç, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ile beraber AB ülkeleriyle ticari ilişkisi olan birçok ülkedeki sektörlerin ekotasarım, ekoetiket, genel atık stratejisi hedefleri gibi yeni yaklaşımlar geliştirmesi gerekiyor. Yeşil mutabakatın mobilya sektörüne entegrasyonuyla ihracat rakamları 2023 için hedeflenen 10 milyar doların üzerine çıkabilir. Yeşil Mutabakat hedefleri, Türkiye mobilya ihracatında itici güç olabilir." dedi.