OSB yönetimlerinin bedelsiz arsa tahsisi yetkisi kaldırıldı

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle OSB yönetimlerinin bedelsiz arsa tahsisi yetkisi kaldırıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
OSB yönetimlerinin bedelsiz arsa tahsisi yetkisi kaldırıldı

ANKARA (EKONOMİ)- Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin OSB’lerin müteşebbis heyet veya genel kurullarının en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlar için tahsis edilmemiş parsellerin tamamen veya kısmen tahsis etme yetkisi veren fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan fıkra, altyapı inşaatlarını kendi tamamlayan, Bakanlık kredisi kullanmamış OSB’ler ile altyapısını tamamlayıp kredi borcunu ödemiş OSB yönetimlerine en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara tahsis edilmemiş parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesini öngörüyordu.

Bu fıkradaki değişikliğe bağlı olarak bedelsiz tahsis edilen parsellerin bedellerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödenmesine ilişkin koşulları düzenleyen iki fıkra da yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin yatırımının yüzde seksenini tamamlamasına karşın üretime geçemeyen katılımcıların talebi üzerine OSB tarafından proje bazında en fazla bir yıla kadar ek süre verilebilmesine ilişkin hükmü de yürürlükten kaldırıldı.