Rekabet Kurulu deprem kaynaklı sektör incelemesi başlattı

Rekabet Kurulu deprem kaynaklı rekabet sorunlarına yönelik sektör incelemesi başlattı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rekabet Kurulu deprem kaynaklı sektör incelemesi başlattı

ANKARA/EKONOMİ

Rekabet Kurulu deprem kaynaklı rekabet sorunlarına yönelik sektör incelemesi başlattı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, depremden etkilenen 11 ilde piyasalarda yaşanabilecek rekabet sorunlarının tespitine dönük bir inceleme süreci başlattıklarını belirtirken, ilk aşamada deprem bölgesine giderek iş dünyası temsilcilerimiz ile görüştüklerini söyledi.

Bölgedeki ekonomik ve sosyal hayatın hızla toplanmasının konut ve işyerlerinin yeniden inşa sürecinin hızına bağlı olduğunu belirten Küle, “Böylesi büyük bir operasyonun başarısı için ise tedarik zincirlerinin sıhhatinin ve sürekliliğin sağlanması hayati öneme sahip. Bu bakımdan başta inşaat ve lojistik olmak üzere, belirli sektörlere karşı oluşan ani ve yüksek talep karşısında kamu ve özel sektör kaynaklarının en etkin şekilde kullanılabilmesinin temin edilmesi gerekli” dedi.

Küle, bunun için de bir yandan oluşabilecek açık ve ağır rekabet ihlallerinin önlenmesi ve caydırılması; diğer yandan ise tedarik süreçlerinin aksamamasını teminen teşebbüslerin etkinlik doğurucu / rekabet yanlısı işbirliklerine yönlendirilmelerinin zorunlu olduğunu aktardı.

Fiyat kartellerine uyarılar yapıldı

Başlatılan incelemenin her aşamasında, oda ve borsalar başta olmak üzere afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla hızlı iletişim kurmayı hedeflediklerinin altını çizen Küle, “Paydaşlarımızdan gelecek dönüşler doğrultusunda, deprem bölgesine ilişkin olarak tespit edilen rekabet hukukuyla ilişkili hususlarda Kurum bünyesinde ilave süreçleri süratle başlatacağız. Ayrıca edindiğimiz bilgiler ve yapılan tespitler çerçevesinde, ilgili diğer kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından atılabilecek adımlara dair görüş ve öneriler de sunmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

Japonya’da Adil Ticaret Komisyonu tarafından felaketten çıkar sağlamak amacıyla fiyat kartellerine yönelik uyarılar yapıldığını hatırlatan Birol Küle, “Kurumumuz tarafından başlatılan sektör incelemesi süreciyle de, deprem bölgesinde gerek sosyal gerekse iktisadi toparlanma sürecini geciktirebilecek olası rekabetçi sorunların süratle tespit edilerek, gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da eşgüdüm sağlanmak suretiyle proaktif adımların atılabilmesinin sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Küle, böylelikle bir yandan bazı teşebbüslerin bu dönemi “fırsatçılığa çevirmek” suretiyle rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarını önlemeyi; diğer yandan ise bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliği sağlayabilmeyi hedeflediklerini belirtti.