TİAD’dan ihracat ve katma değere yönelik yeni proje

TİAD, Türkiye’nin katma değerli üretim ve ihracatının artırılması için gerekli altyapının güçlendirilmesine yönelik hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. TİAD’ın Açık Kaynak Tasarım Merkezi ve İşbirliği Platformu Projesi ile yüzlerce firmaya ve tasarımcıya tasarımdan Ar-Ge’ye, otomasyondan yazılıma kadar birçok alanda destek verilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TİAD’dan ihracat ve katma değere yönelik yeni proje

Takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), hayata geçirdiği Açık Kaynak Tasarım Merkezi ve İşbirliği Platformu Projesi ile takım tezgahları sektöründe küresel rekabetin önünü açmayı hedefliyor.

Düzenlenecek eğitimler ve kurulacak tasarım merkezi ile TİAD üyeleri başta olmak üzere sektör temsilcileri arasında know-how transferinin de artırılacağı proje ile sektörde mühendislik ve endüstriyel ürün tasarımcılarının teknik kapasiteleri, bilgi ve becerileri güçlendirilecek. Bir buçuk yılda sektörden yüzlerce firmaya ulaşılması hedeflenen proje ile Türkiye’nin takım tezgahları sektöründe yeşil üretim, sürdürülebilir ekonomi, otomasyon, Endüstri 4.0 uygulamaları ve tasarımda da dünyada ön plana çıkması hedefleniyor.

“Sektörü içerde ve küreselde hak ettiği noktaya taşıyacağız”

Birçok sektörde olduğu gibi takım tezgahları sektöründe de küresel trendlerin değiştiğini ve rekabetin her geçen gün sertleştiğini kaydeden TİAD Başkanı Fatih Varlık, “Derneğimiz amaç ve hedeflerinde de olduğu gibi sektörümüzün ihracatını ve dünyadaki etkisini artırmak adına İSTKA’nın desteğinin yanı sıra Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Yenasoft Yazılım, Almanya merkezli iF Design Foundation’ın iş birlikleriyle başlattığımız proje ile sektörümüzü hem yurt içinde hem de küresel alanda hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bu noktaya ulaşmanın, gelecek trendleri ve teknolojilerini sektör süreçlerine entegre etmekten geçtiğini biliyoruz. Açık Kaynak Tasarım Merkezi ve İşbirliği Platformu Projesi’ni de bu doğrultuda; sektörümüzün Endüstri 4.0, yazılım, dijital ve yeşil dönüşüm, kapasite ve verim artışı hedeflerine uygun şekilde kurguladık. Sektör temsilcilerimizin projemizdeki tüm kaynaklardan yararlanarak hız ve tasarımda küresel dünyayı yakalamalarını amaçladık. Uçtan uca tüm ekosistemin küresel rekabette ihtiyaç duyacağı süreçleri adapte ettiğimiz projemiz ile Türk imalat sektörünü Japonya, Almanya, Güney Kore, ABD ve Çin ile olan yarışta, tasarım ve üretim anlamında rekabet avantajı elde etmesini hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Ortak Kullanımlı Tasarım ve Prototipleme Merkezi de kurulacak

Proje kapsamında TİAD bünyesinde tasarım merkezi ve ortak iş birliği platformunun (ODX2) da kurulacağını aktaran Varlıki şunları kaydetti: “Tasarım merkezi ile Türkiye sanayisi; ürün geliştirme, tasarım kapasitesi artışı ve uluslararası standartlara rekabet ederek tasarımların görünürlüğünü artırabilecek. Tasarımcılarımızı, telif hakkı, faydalı model hakkında bilgilendirecek, telif hakkı alınmış tasarımların, üreticiler ile buluşmasını sağlayarak iç ve dış ekonomiye katkı sağlayacak üretimin artırılmasına imkan yaratacağız. İlerleyen dönemlerde proje kapsamında Ortak Kullanımlı Tasarım ve Prototipleme Merkezi kuracağız. Sektörümüzün tasarımcı ve mühendisleri bu merkezde, Endüstri 4.0 tasarım modeline ve günün ihtiyaçlarına uygun bilgisayar yazılımları, tamamlayıcı donanım ve makinelerle çalışabilecek. Tüm atacağımız adımlarla orta-yüksek ve ileri teknoloji üretimi için tasarım, tasarımcı ve firmaların üretim kapasitesini geliştirmek ve ülkemizde iklim değişikliğinde önemli bir etken olan karbon emisyonlarının azaltılmasına, dijital yeşil dönüşüme imkan sağlayacağız. 18 ay gibi oldukça uzun bir süre devam edecek projemiz ile ihracatta Türkiye imalat sanayisi için verimlilik, otomasyon, tasarım ve çevre gibi birçok konuda rekabet avantajını artıracağız.”

İstihdama, çevreye, maliyete katkısı olacak

Projenin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik birçok etkisinin olacağını da kaydeden Fatih Varlık, “Projemizde tüm adımları sorunsuz bir şekilde yerine getirerek, sektörümüzün ihracattaki birim maliyetlerini gelişmiş ülke standartlarına çıkaracağımızı öngörüyoruz. Aynı şekilde istihdam artışına da katkı sağlayacak projemizle ürünlerin tasarımı ve yerlileştirilmesi konusunda Türk firmalara alanında uzman yabancı profesyonellerden de hizmet alabilme konusunda bir yol açacağız. Böylece ihracat potansiyelli üretimin kuluçka süresi de kısalacak. Sektör için dijital bir platform yaratan proje ile tasarım süreleri ve maliyetleri azalırken aynı anda sektörün karbondioksit ve metan (CH4) emisyonunun düşürülmesi ve dijital yeşil ekonomiye yönelik çalışmalar da hızlanacak. Atıl beyin gücünü de ülke ekonomisine kazandıracak proje ile sektör temsilcileri yatırım yapmadan önce teknolojik altyapı geliştirmelerini ve alacakları etkiyi deneyimleyebilecek.” diye konuştu.