TÜBİTAK: Hedefimiz, 100 milyar euroluk bütçeden en yüksek hibeyi almak

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, fonlama miktarı 100 milyar euroyu bulan Ufuk Avrupa Programı bütçesinden en yüksek hibeyi almayı hedeflediklerini bildirdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TÜBİTAK: Hedefimiz, 100 milyar euroluk bütçeden en yüksek hibeyi almak

Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programları Çok Ortaklı Proje Koordinatörleri İstişare Toplantısı, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, bilimsel ve teknolojik yönden güçlenme, yenilik kapasitesinin artırımı, rekabetçiliğin ve istihdamın yükseltilmesi, toplum önceliklerini karşılamak, sosyoekonomik model ve değerleri geliştirerek sürdüren ve Ufuk2020/Ufuk Avrupa Programları kapsamında proje yürüten 29 koordinatör kurum, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, program açılışının ardından yaptığı açıklamada, bugün fonlama miktarı 100 milyar euro seviyesindeki dünyanın en büyük sivil Ar-Ge bütçeli Ufuk Avrupa Programı'na yönelik ulusal bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

Programın 2021-2027 döneminde yürütüleceğini belirten Mandal, bugüne kadar başarılı şekilde burada 411 kuruluşun yer aldığını bildirdi.

Mandal, bugün bir araya geldikleri 29 kuruluşun özelliğinin koordinatör kuruluş statüsünde bulunmaları olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “Türkiye'nin bu programda yer alabilmesi için bu işin sorumluluğu ulusal koordinasyon ofisi olarak TÜBİTAK'a verildi. Bu programlarda geçmişte bizim hedefimiz sadece ortak olarak yer alabilmekti. Ancak şu anda 231 projede 411 kurumumuz yer alıyor. Biz sadece ortak olmak değil bu projelerin yöneticisi olmak ve AB ülkelerinin bizim koordinasyonumuzda yer almasını istiyoruz. Bugün programa katılan kurumlarımız da koordinatör olan kurumlarımız. Türkiye'nin bu süreçlerde artık sadece aktör değil belirleyici olarak yer alması son derece kıymetli. Koordinatör kurumların kendi aralarında etkileşiminin olması, bunu daha ileri götürecektir. Bugünkü amacımız koordinatör kurumlarımızın deneyimlerini birbirleriyle paylaşması."

"Birinci öncelik yeşil dönüşüm"

Daha önce bu programdan zor başarı elde ettiklerini ancak şu anda başarılarının peş peşe geldiğini söyleyen Mandal, TÜBİTAK'ın bu programlardaki başarılarını daha da artırmak ve proje geliştiricileri daha fazla teşvik edebilmek adına Avrupa Komisyonu tarafından 5 milyon euroluk bir teknik destek projesi almaya uygun bulunduklarını bildirdi.

Mandal, söz konusu hibe desteğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Artık Türkiye'deki araştırmacıları teşvik etmek ve daha fazla AB programlarına girebilme ve koordinatörlük yapabilmemiz mümkün olacak. AB Komisyonu'ndaki programların en büyük özeliği büyük ortaklar içermesi. Dolayısıyla iklim ve COVID-19 gibi zor konuların üstesinden gelebilme yöntemi birlikte deneyim paylaşımı ve öğrenmeyle mümkün olacak. Ülke olarak hedefimiz, 100 milyar euroluk program bütçesinden alınabilecek en yüksek hibeyi alabilmektir. Bundan ne kadar çok kaynak alabilirsek ülke başarımızı o kadar büyük görüyoruz. 5 milyon euro aldığımız teknik destek proje hibesi ise araştırmacılarımızı bu projelere daha çok hazırlamak ve ülkemiz Ar-Ge ve yenilik ekosistemini geliştirmek için. Araştırmacılarımız Avrupa'ya giderek, firmalarla bir araya gelerek ortak proje yazabilir, yurt dışındaki önemli bir kurumu ülkemize davet edebilirler veya başarı elde eden 29 kurumumuza daha fazla teşvik vermek amacıyla destek olarak kullanacağız."

AB Komisyonunun birinci önceliğinin yeşil dönüşüm olduğunu belirten Mandal, iklim değişikliğinin risklerini en aza indirmek için araştırma projelerinin yapılmasına ve desteklenmesine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Söz konusu çözümlerin, kamu-üniversite ve sanayi iş birliğine toplumun da dahil edilmesiyle elde edilebileceğini belirten Mandal, "İklim değişikliği, deprem ve pandemi gibi konularla baş etmek toplumun bilinçlenmesiyle mümkün. Bunu yaparken de sürdürülebilirlik ve yeşil kalkınma esaslı hareket edilmeli." dedi.

TARAL paydaşlarına 5 milyon euroluk teknik destek alma imkanı

Türkiye, Ufuk Avrupa Programı'na "Asosiye Ülke" unvanı ile 27 Ekim 2021 itibarıyla imzalanan katılım anlaşması vasıtasıyla resmen dahil oldu. 2021-2027'de yürütülecek AB Ar-Ge ve Yenilik Programı olan Ufuk Avrupa Programı, 100 milyar euroluk bütçesiyle ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine büyük oranda hizmet ediyor.

Programda çok disiplinli, çok ortaklı ve hedef odaklı şekillenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile üretilen bilginin ticarileştirilmesi yönündeki faaliyetler destekleniyor.

Türkiye'nin koordinasyonu TÜBİTAK tarafından sürdürülen bu programla paydaşlar, AB'de yer alan üniversite, araştırma merkezi ve özel kuruluşlarla bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliği projelerine katılabiliyor ve bu sunulan fonun imkanlarından yararlanabiliyor.

Ülkedeki paydaşların Ufuk Avrupa Programı'ndan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak ve Türk Araştırma Alanı'nın (TARAL) kapasitesini artırmaya yönelik TÜBİTAK'ın faydalanıcısı olarak yer alacağı "Turkey in Horizon Europe" isimli teknik destek proje önerisi Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde onaylandı. 3,5 yıl sürecek proje kapsamında TARAL paydaşlarının 5 milyon euroluk teknik destek alma imkanı olabilecek. Söz konusu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünü yaptığı Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklendi.