'Türk ürünlerinin dünya ticaretindeki rekabetçi yapısı güçlendirilecek'

Ticaret Bakanlığı, ihracatın geleneksel ürün-pazar yapısını bir ileri aşamaya taşıyarak, yeni ürün, yeni pazar çeşitliliğine odaklanılarak hazırlanan ve 2022'de hayata geçirilen Uzak Ülkeler Stratejisi'nin dinamik bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Türk ürünlerinin dünya ticaretindeki rekabetçi yapısı güçlendirilecek'

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonomi ve dış ticaretin içinde bulunduğu konjonktür göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin ihraç ürünlerini dünyanın en uzak noktasına ulaştırmak, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki konumu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaç ve taleplerine cevap olacak çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Son dönemde küresel ekonomik büyümedeki zayıf seyrin Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarını olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, özellikle Avrupa bölgesinde, sıkılaştırıcı para politikaları ve enflasyonla düşen talep, üretim seviyelerinde yaşanan kayıplar ve zayıf seyreden iş gücü piyasasının resesyon endişelerini barındırdığı bildirildi.

Küresel son gelişmeler doğrultusunda ülke ekonomisinin ve ihracatın son 20 yılda geldiği nokta itibarıyla artık geleneksel pazarların ötesine geçmenin gerekli olduğunun bilincinde olarak ihracat menzilini daha uzağa taşımak, ülkenin ufkunu daha da ilerilere götürmek amacıyla ihracatçılar için rehber vazifesi görecek stratejilerin hayata geçirilmesi çalışmalarının başladığı belirtilen açıklamada, "İhracatımızın geleneksel ürün-pazar yapısını bir ileri aşamaya taşıyarak yeni ürün ve yeni pazar çeşitliliğine odaklanarak hazırladığımız ve 2022'de hayata geçirilen Uzak Ülkeler Stratejisi'ni dinamik bir şekilde yürütülmesine devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ortalama ihracat menzilinde hedef 4 bin 744 kilometre

Türkiye'nin ihracatının yaklaşık üçte ikisini görece yakın ülkelere yaptığına işaret edilen açıklamada, geçen yıl 139,7 milyar dolarla ülkenin toplam ihracatının yüzde 55'inin Avrupa'ya, yaklaşık 45 milyar dolarla yüzde 17,7'sinin yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzak Ülkeler Stratejisi ile birlikte ülkemizin kuzey-güney ve doğu-batı eksenindeki avantajlı konumundan faydalanarak 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan, ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye (ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik ihracatımızı 4 katına çıkararak 80 milyar doların üzerine yükseltilmesi, bu ülkelerin ithalatından aldığımız toplam payı yüzde 1'e çıkararak ülkemizin ortalama ihracat menzilinin dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometreye yükseltilmesi hedeflenmektedir."

Açıklamada, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında, finans, standardizasyon, lojistik, tanıtım, diplomasi gibi birçok alanda 328 eylemi barındırarak bir yol haritası niteliği taşıyan ve 2022 yılı itibarıyla yüzde 30'u tamamlanan eylem planıyla ihracatçıların Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya, belirlenen ülkeler ile ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılması, fuar katılımı, ticaret heyetleri, ikili anlaşma ve tanıtım faaliyetlerinin daha da yoğunlaştırılması için çalışmalara hızla devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer alan ülkelere yönelik olarak, 2023 sonuna kadar 6'sı genel, 26'sı sektörel olmak üzere toplam 32 ticaret heyeti programı ile toplam 66 heyet programı ve 119 yurt dışı fuar ile toplam 526 uluslararası fuar düzenlenmesinin planlandığını bildirildi.

İslam ülkelerinin ihracattaki payının yüzde 30'a yükseltilmesi hedefleniyor

Son dönemde içinde bulunulan siyasal konjonktürle başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere İslam ülkeleri ile Türkiye'nin ticari ve ekonomik ilişkileri açısından önemli gelişmelerin kaydedildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu gelişmeler doğrultusunda, İslam ülkelerinin ekonomik ve ticari anlamda artan önemiyle birlikte İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Stratejisi hayata geçirilmiştir. Bu strateji ile İslam ülkelerinin ihracatımızdaki yüzde 26'lık payının 2028 yılında yüzde 30'a yükselmesi hedeflenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak 'ticaret diplomasisi' faaliyetlerimiz doğrultusunda tesis edilen ticaret ve yatırım anlaşmaları ağımızın İslam ülkelerine yönelik yeni stratejimiz ile genişletilerek ihracatçılarımıza daha geniş pazara giriş imkanı sunulması amaçlanmaktadır."

448 uluslararası fuar düzenlenmesi planlanıyor

Uygulanan stratejiler kapsamında yer alan her bir ülkenin pazar yapısı incelenerek potansiyel sektör ve ürün belirleme çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Tespit edilen potansiyel ürünler ve sektörler çerçevesinde, İslam ülkelerine yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda yıl sonuna kadar İslam ülkeleri ile ihracatı geliştirme stratejisi kapsamında 23'ü genel, 63'ü sektörel olmak üzere toplam 86 ticaret heyeti programı ile toplam 122 heyet programı ve 127'si yurt dışı fuar olmak üzere toplam 448 uluslararası fuar düzenlenmesi planlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak ortaya koymuş olduğumuz küresel vizyon çerçevesinde, ihracatta pazar çeşitliğini artırarak dünyanın her bir noktasında üretici ve tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri üreterek, Türk ürünlerinin dünya ticaretindeki rekabetçi yapısını güçlendirerek, ihracatımızda sürdürülebilir artışı sağlamak nihai hedefimizi oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda, ihracat politikası araçlarımızı güncellemeye ve yeni stratejileri hayata geçirmeye devam edilecektir."