Yeşil hisselerde yeni alım fırsatları

Yatırım camiasındaki pek çok kişi uzun vadedeki yeşil enerji fırsatlarını gözlüyor. Bu beklentilerle yeşil ekonomi hisseleri büyük ölçüde fiyatlanmıştı. Ancak, içlerinden bazıları yakın zamanda sert düzeltmeler yaşayarak yeniden yatırım yapılabilir hisseler haline geldi. İşte uzmanların dikkat çektiği fırsatlar.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeşil hisselerde yeni alım fırsatları

Serap SÜRMELİ

Politika desteği, daha fazla kapsayıcılık ve rekabetçiliğin alana katkı sağlamasıyla birlikte, yatırım camiasındaki pek çok kişi uzun vadedeki yeşil enerji fırsatlarını gözetliyor. Sermaye piyasaları bu eğilimin zaten farkında ve yeşil hisseleri büyüme potansiyeliyle birlikte büyük ölçüde fiyatladı. Ancak, içlerinden bazıları yakın zamanda sert düzeltmeler yaşayarak, yeniden yatırım yapılabilir hisseler haline geldi.

Yenilenebilir enerji şirketleri, net sıfır emisyon hedeflerine geçişte önemli bir rol oynayacaklar. Bu şirketler, jeopolitik gerilimler ve artan petrol fiyatları nedeniyle daha da fazla ilgi odağı haline geldi.

Geçmişte, Paris Anlaşması’nın küresel sıcaklık artışlarını 1,5 °C ile sınırlandırma hedeferiyle desteklendi. Ardından, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden ve enerjiyi ‘silahlaştırmasından’ sonra enerji güvenliğine daha fazla odaklanılmasıyla hızlandı. Şimdi ise Gazze kuşatmasıyla primleniyor.

Yatırımcılar için daha fazla gözden kaçan, daha yüksek faiz oranları, yenilenebilir enerji kaynakları gibi hızlı büyüyen ve yüksek değere sahip hisse senetlerine özel bir zarar verdi ve örneğin tüketicilerin pahalı güneş panellerinden kâr etme olanağını da kısıtladı.

Buna ek olarak, artan enflasyon ve karmaşık tedarik zincirleri, özellikle birçok yeşil hissenin daha güçlü büyüme görünümünden yararlanmasını zorlaştırdı. Güçlü yenilenebilir enerji büyüme görünümü, bazı eski fosil yakıt devlerinin rekabetini çekerek potansiyel kârlılığı azalttı.

Yenilenebilir enerji üretiminin yüksek maliyeti ve proje gecikmeleri gibi ters rüzgârlar sektördeki büyüme ve ilerleme hızını yavaşlatmaya devam ederken, aynı zamanda güçlü talebin, yeni ve artan teşviklerin ve maliyet rekabetçiliğinin bunu mümkün kılan temel rüzgârlar olarak hizmet ettiğini görüyoruz.

Ancak her şeye rağmen- dünyanın nereye gittiğine karşı- bir ihtiyat duygusu ve daha sorumlu bir yaşama yönelik yenilenmiş bu çaba varlığını sürdürüyor.

Politika desteği, daha fazla kapsayıcılık ve rekabetçiliğin alana katkı sağlamasıyla birlikte, yatırım camiasındaki pek çok kişi uzun vadedeki fırsatları gözetliyor. Sektörü canlandırmak için yatırımlar ve teşvikler zaten mevcut, bu nedenle en azından sahadaki daha güçlü oyuncuların erken yatırımcılar için iyi getiriler elde etmesi beklenebilir. Sermaye piyasaları bu eğilimin zaten farkında ve yeşil hisseleri büyüme potansiyeliyle birlikte büyük ölçüde fiyatladı. Ancak, içlerinden bazıları yakın zamanda sert düzeltmeler yaşayarak, yeniden yatırım yapılabilir hisseler haline geldi. Piyasa uzmanlarına hangi şirketleri takip etmemiz gerektiğini ve bunun neden önemli olduğunu sorduk.

ATA YATIRIM ARAŞTIRMA GMY CEMAL DEMİRTAŞ
BİRÇOĞUNDA BÜYÜME ŞİMDİDEN FİYATLANMIŞ

Ata Yatırım Araştırma GMY Cemal Demirtaş: Yenilenebilir enerji üreticilerine santral kurulumu yapan ya da ekipman üreten şirketlere yoğun yatırımcı ilgisi devam ediyor

Ülkemizin 2053 yılı ‘karbon nötr’ hedefl eri doğrultusunda yeşil enerji temasını daha sık duymaya devam edeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıkladığı 12. Kalkınma Planı hedeflerinde de yenilenebilir enerji ile elektrik üretiminin giderek artacağı ve üretimde payının önemli noktalara ulaşacağının sinyallerini alıyoruz. Bizim bu sektörde önümüzdeki dönemde öne çıkmasını beklediğimiz şirketler Aksa Enerji, Aydem Yenilenebilir Enerji ve Galata Wind. Aydem ve Galata Wind elektrik üretimlerini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor ve önümüzdeki dönemlerde de bu alanda önemli yatırımlar ile kurulu güçlerini artırmayı hedefliyorlar. Aksa Enerji’nin mevcut portföyü, fosil yakıt ağırlıklı olsa da 742 MW kapasiteli depolamalı yenilenebilir enerji santrali ön lisans hakkına sahip olmasıyla yenilenebilir enerji alanında büyüyeceğinin sinyalini veriyor. Galata Wind, borçluluğu düşük olması ve hidroloji riskinin olmaması sebebiyle enerji sektörüne yatırım yapmayı düşünenler için Aydem’e kıyasla daha güvenli bir tercih olabilir. Aydem’in ise uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz. Aydem’in RES ve GES alanında güçlü büyüme hikâyesinin, hem faaliyet kârlılığını olumlu etkilemesini hem borçluluk rasyolarını aşağı çekmesini muhtemel görüyoruz. Diğer taraftan yenilenebilir enerji üreticilerine santral kurulumu yapan ya da ekipman üreten şirketlere de yoğun yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Genel olarak bu şirketler güçlü finansal sonuçları ve büyüme hikâyeleri ile öne çıksalar da cari piyasa değerleri ve kâr çarpanlarına bakınca bu büyümenin şimdiden fiyatlanmış olabileceğini düşünüyoruz.

INVESTAZ ARAŞTIRMA VE STRATEJİ BİRİM MÜDÜRÜ MEHMET BİLAL BİRCAN
YEŞİL EKONOMİYE İLGİ ARTIYOR

InvestAZ Araştırma Ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan: Sürdürülebilir enerji ve temiz teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri orta ve uzun vadede daha cazip hale geliyor

Temelinde sürdürülebilir kalkınmanın yer aldığı yeşil ekonomi, çevrenin tahribatını engelleyerek, doğayı koruyan, enerji ve doğal kaynakları daha verimli kullanmayı hedefl eyen bir kavramdır. Küresel dünyada iklim krizi, çevre kirliliği ve enerji dönüşümü gibi konularda yaşanan gelişmeler yeşil ekonomiye olan ilgiyi artırıyor. Bu kapsamda çevreye duyarlı, sürdürülebilir enerji ve temiz teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri de orta ve uzun vadede daha cazip hale geliyor. Dolayısıyla çevre kirliliği ve karbon salınımının önlenmesi, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojiyi destekleyen iş modellerine sahip şirketler bu anlamda öne çıkıyor. Yeşil ekonominin öneminin ve yeşil ekonomiye olan ilginin artmaya devam etmesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmış ve birçok hidroelektrik, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji santralleri ile Aksa Enerji’nin orta ve uzun vadede portföylerde yer alması avantaj sağlayabilir. Hidroelektrik ve rüzgâr enerjisinin yanı sıra güneş enerjisi yatırımlarıyla da öne çıkabileceğini düşündüğümüz Ayen Enerji ve Bereket Enerji’nin de yine portföylerde yer alması yeşil ekonomi kapsamında avantaj sağlayabilir. Türkiye’nin jeotermal enerji alanındaki gücünün yaklaşık yüzde 20’sini tek başına karşılayan Zorlu Enerji’nin bu alandaki yatırımlarıyla gücünü 500 MW’ta çıkartma hedefi ve güneş enerjisi alanında yeni nesil teknolojiler geliştiren First Solar’ın Doğu Avrupa, Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki 26 ülkede tek yetkili distribütörlüğünü üstlenmesiyle ön plana çıkabileceği görüşündeyiz.

İNFO YATIRIM ARAŞTIRMA STRATEJİSTİ ÇAĞLAR TOROS
TAKİP EDİLMESİ GEREKEN 4 ŞİRKET

İnfo Yatırım Araştırma Stratejisti Çağlar Toros: Sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisi kapsamında 2030 hedefl eri ile hem Türkiye hem de yurt dışında yenilenebilir enerji teknolojileri revaçta

Yeşil ekonomi, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı hedefl eyen ve çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefl eyen bir ekonomi. Yenilenebilir enerji, yeşil binalar, sürdürülebilir ulaşım, su yönetimi, atık yönetimi, arazi yönetimi gibi de tanımlayabiliriz. Sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisi kapsamında 2030 hedefl eri ile hem Türkiye hem de yurt dışında yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji dönüşümü odaklı projeleri ile Aksa Enerji, entegre atık yönetimi ve atıktan enerji üreten Biotrend Çevre ve Enerji, yenilenebilir kaynaklı çevreye duyarlı elektrik enerjisi üreten, RES enerjisine dayalı Galata Wind, enerji depolama faaliyetlerinin önemli şirketi Kontrolmatik Teknoloji takip edilebilir.

İKON MENKUL PORTFÖY ARACILIĞI BİRİM YÖNETİCİSİ DOĞANCAN ÖNCAN
FİYATI BİRAZ DAHA UYGUN GÖRÜNEN HİSSELER İZLENMELİ

İkon Menkul Portföy Aracılığı Birim Yöneticisi Doğancan Öncan: Son yıllarda yıldızı parlayan şirketler: CW Enerji, Galata Wind, Biotrend ve Smart Enerji

Küresel ısınma ve iklim krizine ek olarak karbon salınımı konuları son zamanlarda yakından takip etmeye başladık. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji arayışının içine girildi ve bu arayış son yıllarda çok artmaya başladı. Hâl böyleyken, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapan ve geliştiren şirketler artmaya başladı. Bunlara genel olarak “yeşil hisse” ya da “yeşil ekonomi” deniliyor. Şirket sayıları artmaya başlarken, borsada işlem gören şirket sayısı da arttı. Bu şirketler, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi, su temizliği, geri dönüşüm gibi alanlarda çevresel sürdürülebilirliği destekleyen iş modelleriyle öne çıkıyor. Son yıllarda parlayan şirketler arasında CW Enerji, Galata Wind, Biotrend ve Smart Enerji şirketleri bulunuyor. Bunları bir kenara alalım. Fiyatı biraz daha uygun görülen hisselere gelecek olursak gözüme ilk olarak Aksu Enerji geliyor. Tepe bölgesinden sonra düzeltmesini yapmış ve 2020 Mart ayında dibi ile 2023 tepesi yükselişini Fibonacci 61,8 oranında düzeltmiş. İzlemeye değer. Grafiklere baktığımızda 2023 zirvesinden gözle görülür düzeltmesini yapan hisselerden biri de Pamel Elektrik olarak görülüyor. Bu hisse, gerçekleştirdiği düzeltme sebebiyle izlenmeye değer olabilir. Zedur Enerji ve Zorlu Enerji aynı teknik kalıp ve düzeltme performansı sergilediği için akılda tutulması gereken hisseler arasında yer alabilir. XELKT yani BIST Elektrik endeksindeki teknik görünümde seviye bu hafta itibariyle 550 seviyelerinde. Burada öncelikle 530 seviyesi ilk destek olabilir. Bununla birlikte haftalık ana destek olarak 485 seviyesini gözlemek ve genel olarak yeşil hisse grubunu bu şekilde değerlendirmek de bir alternatif olabilir.