Altılı Masa'nın mutabakat metni açıklandı: Enflasyonda tek hane, yüzde 5 büyüme

Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, enflasyonda tek hane, yüzde 5 büyüme ortalaması öngörülürken, ihracat gelirinin yüzde 40’ını bozdurma şartı kaldırılacak. Mutabakata göre, Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilebilecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altılı Masa'nın mutabakat metni açıklandı: Enflasyonda tek hane, yüzde 5 büyüme

Maruf BUZCUGİL

ANKARA - Kendilerini Millet İttifakı olarak ifade etmeye başlayan 6 parti seçim bildirgesi ve olası iktidarlarında hükümet programına temel teşkil edecek “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni kamuoyuyla paylaştı.

ATO Cogresium’da yapılan binlerce kişinin katıldığı toplantıya Millet İttifakı liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal birlikte girdiler.  Liderler, toplantının sonunda da kameralara hep birlikte poz verdiler.

Temel politika alanlarında belirlenen ortak hedef, politika ve projeler üzerinde aylardır çalışan Faik Öztrak (CHP), Ümit Özlale (İyi Parti), Halil İbrahim Çanakçı (Deva) Ferridun Bilgin (gelecek), Bülent Şahinalp (DP), (SP)    metnin belirli bölümlerini liderlerinin önünde açıkladılar.

Mutabakat metni “hukuk, adalet yargı”, “kamu yönetimi”,“yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim”, “ekonomi, finans ve istihdam”,  “bilim, Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm”, “sektörel politikalar”, “eğitim ve öğretim”, “sosyal politikalar” ve “dış politika, savunma, güvenlik ve göç”  olmak üzere 9 ana başlıktan oluştu. Açıklanan metinde 2.300’ün üzerinde hedef, politika önerisi ve projeye yer verildi.

Cumhurbaşkanı 1 kere 7 yıllığına seçilecek

I- HUKUK ADALET VE YARGI

Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilebilecek

Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi olmayacak

Cumhurbaşkanının veto yetkisi olmayacak, geri gönderme yetkisi olacak

Seçim barajı yüzde 3’e indirilecek

Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek, yurt dışındaki vatandaşlar en az 15 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecek.

- II KAMU YÖNETİMİ

- Cumhurbaşkanlıı kurulları ve ofisleri lağvedilecek

- Türkiye Varlık Fonu kapatılacak

- Strateji ve Planlama Teşkilatı kurulacak

- Bakan yardımcılığı kaldırılacak, müsteşarlık sistemi kurulacak

- Yerel yönetimlerde kayyumluk sistemine son verilecek

III- YOLSUZLUKLA MÜCADELE, ŞEFFAFLIK, DENETİM

- Yurt dışına kaçırılan gelirler için Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kurulacak

- TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurulacak

- MASAK idari özerkliğe kavuşturulacak

- Vergi aflarının kara para aklanması aracı olarak kullanılması engellenecek

IV- EKONOMİ FİNANS VE İSTİHDAM

Enflasyon 2 yıl içinde kalıcı şekilde tek haneye indirilecek

Ortalama büyüme hızı yüzde 5’in üzerinde gerçekleşecek.

5 yılın sonunda dolar cinsinden dolar cinsinden kişi başına gelir en az iki katına çıkarılacak

5 yılda en az 5 milyon ilave nitelikli istihdam sağlayan iş imkanı oluşturulacak

5 yılın sonunda ihracat 600 milyar dolar seviyesine çıkacak, ihracatın kg değeri 2 doların üzerine çıkacak.

Merkez Bankası üst düzey atamalar TBMM’de nitelikli çoğunlukla yapılmasını sağlayacak düzenleme yapılacak.

Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye yol açan Fiyat İstikrar Komitesi kaldırılacak.

- Merkez Bankası idare birimleri Ankara’ya taşınacak

- KKM durdurulacak, mevcut hesaplar vade sonunda kapanacak

- İhracat gelirinin yüzde 40’ını bozdurma şartı kaldırılacak

- Vergi denetimi iş dünyası üzerinde baskı aracı olmaktan çıkarılacak

V- BİLİM AR-GE YENİLİKÇİLİK GİRİŞİMCİLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

- Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kurulacak

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu çalışır hale getirilecek

- Beyin Göçüyle Mücadele Eylem Planı hazırlanacak

- Telekomünikasyon sektöründe tüm imtiyaz sözleşmeleri incelenecek, yeni yetkilendirme rejimi uygulanacak.

VI- SEKTÖREL POLİTİKALAR

A- TARIM

- Tarım ve Gıda Bakanlığı kurulacak

- 5 yılda  bir tarım ve hayvancılık  sayımı yapılacak.

- Mazotta ÖTV kaldırılacak, çiftçilere kullandıkları gübre maliyetinin yüzde 50’si destek olarak geri verilecek.

B- SANAYİ VE TEKNOLOJİ, SAVUNMA SANAYİ

- Yüksek teknolojinin ihracattaki payı yüzde 10’a çıkacak

- Yeşil dönüşüm Ar-Ge Destek Paketi hazırlanacak

- Savunma sanayinde özel sektörün önü açılacak, adil rekabet sağlanacak

C- ENERJİ VE MADENCİLİK

- Enerji Bakanlığı’nın EPDK’ya müdahalesine son verilecek

- Kalıcı yaz saati uygulaması sonlandırılacak

- Enerjide sübvansiyon yerine sanayici ve vatandaşa doğrudan maddi destek verilecek

D- ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

- Kanal İstanbul projesi iptal edilecek

- Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale getirilecek

- Alternatif ulaşım  sistemleri devreye sokulacak

E- DIŞ TİCARET, İÇ TİCARET VE REKABET POLİTİKASI

- İhracat gelirinin yüzde 40’ının Merkez Bankası’na satma zorunluluğu kaldırılacak.

- Eximbank sermayesi güçlendirilecek

- DEİK bağımsız yapıya kavuşturulacak

F- KOBİLER İLE ESNAF VE SANATKARLAR

- Esnaf ve Ticaret Bakanlığı kurulacak

- KOBİ’lerin kredi hacmi artırılacak

- Küçük esnaf, zincir marketler ve AVM’lere karşı korunacak

G- TURİZM

- Turizm bölgelerinde imar rantı ve istismarının önüne geçilecek

- Turizm stratejisi ve master planı hazırlanacak

- Kıyılardan herkes eşit ve serbest olarak yararlanacak

H- KÜLTÜR

- Bütçeden kültür ve sanata aktarılan kaynak artırılacak

- Sanatçının telif hakları korunacak

- Film ve dizi sektörü desteklenecek.

I- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, HAYVAN HAKLARI

- İklim Çevre ve Orman Bakanlığı kurulacak

- Hayvan hakları anayasal güvence altına alınacak

- İklim Bankası kurulacak

J- KENTLEŞME VE AFET YÖNETİMİ

-Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacak

-Kente karşı işlenen suçlar kavramı hukuk sistemine yerleştirilecek

-İmar planı değişiklikleri parsel yerine bölge bazlı yapılacak

VII- EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI

- Devlet okullarında ücretiz süt, su ve öğlen yemeği verilecek

- LGS sınavı kaldırılacak

- Üniversite sınavı tek yerine çoklu sistemle yapılacak

VIII- SOSYAL POLİTİKALAR

- Emekli aylığı artışında enflasyon yanı sıra büyüme kaynaklı refah payı da dikkate alınacak

- Kıdem tazminatı sistemi gözden geçirilecek

- Yurt dışına giden sağlık çalışanları için yurda dönüş projesi başlatılacak

- Kapatılan devlet hastaneleri yeniden açılacak

- Kadın Aile ve Çocuk Bakanlığı kurulacak

IX- DIŞ POLİTİKA, SAVUNMA, GÜVENLİK VE GÖÇ POLİTİKALARI

- Yurtta Barış Dünyada Barış şiarı yeniden temel dış politika ilkesi olacak

- AB tam üyelik hedefinin tamamlanması için çalışma yapılacak

- Kuvvet komutanlıkları tekrar Genel Kurmay Başkanlığına bağlanacak

- Düzensiz göçün kaynağı ülkelerle geri kabul anlaşması yapılacak

Millet İttifakı’nı adını değiştirmeyi veya yeni kuramayı taahhüt ettiği  bakanlıklar şöyle:

- Hazine Bakanlığı

- Maliye Bakanlığı

- Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı

- Esnaf ve Ticaret Bakanlığı

- İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı

- Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı

- Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı

Mutabakat metni için tıklayın: