Altın ve ziynet eşyasına sıkı denetim yapılıyor

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 07.08.2023 tarihi itibarıyla kati altın ithalatına aylık 12 ton kota getirilmiştir. Bu düzenleme sonrasında yaşanan gelişmelere yönelik olarak gerek sektör temsilcileriden gerekse diğer kanallardan, kota uygulamasının başlamasını müteakip yolcu beraberi ziynet eşyası limitlerinin çok üzerinde altın ziynet eşyasını üzerlerinde ülkeye soktuğu, yurt içinde satışa konu ettiği ve altın ithalatına getirilen kotanın işlevsiz hale gelmesine sebebiyet verildiğine ilişkin bildirimler Hazine ve Maliye Bakanlığı’na intikal etmiş bulunuyor.

Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatına göre; yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15 bin ABD Doları’nı aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurtdışına çıkarılması girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'de satın alındığını tevsik etme şartına bağlıdır.

Keza; Cumhurbaşkanı’nın bu kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi,  3 bin Türk Lirası’ndan 25 bin Türk Lirası’na kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. Fiil, izinsiz olarak yurttan çıkarılması veya yurda sokulması mahiyetinde ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde kişi; eşya ve kıymetlerin rayiç bedeli kadar, teşebbüs halinde bu bedelin yansı kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Bu konuları dikkate alan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına bir bildirimde bulunarak, yolcu beraberi ticari işlemlere konu edilebilecek kıymetli maden muhteviyatı emtialara dikkat edilerek gümrük kontrollerinin arttırılması, kontrol esnasında eşyanın ticari amaç taşıdığı kanısına varılması, yolcunun gümrük idaresine herhangi bir bildirimde bulunmaması, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulması, kıymeti yüksek işlemlere rastlanılması durumlarında konunun tetkik edilerek mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi istenmiş bulunuyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Gümrüğün adı yok 28 Mart 2024