Biri yapısal reformlar mı dedi?

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM

Orta Vadeli Program, yeni ekonomi yönetiminin samimiyet testi olacak-Ya eski bakış açısıyla; “tek haneli enflasyon” teranesine benzer temenniler manzumesi içerecek… Ya da baştan sona dek yeni zihin yapısıyla (rasyonele dönüş, Ortodoks, makul) tutarlı, kapsamlı ve kapsayıcı bir metin çıkacak.

Ancak şimdiden çok fazla “yapısal reform” ifadesinin geçeceği kesin. Zaten şu sıralar ekonomi nasıl düzelmeli diye sorgulayanların sözü; “efendim, yapısal reform şart” önermesi çıkartılıyor. Ben de merak ettim, sahi nedir şu sözünü ettikleri yapısal reformlar? Buyurun bundan 8 yıl öncesine…

Yeni nesil yapısal reformlar listesi

01-Üretimde Verimliliğin Artırılması, 02-İthalata Bağımlılığın Azaltılması, 03-Yurtiçi Tasarrufların Artırılması, İsrafın Önlenmesi, 04-İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, 05-Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi, 06-Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması, 07-İş Yatırım Ortamı Geliştirilmesi… 08-İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi, 09-Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması, 10-İstatistiki Bilgi Altyapısının Geliştirilmesi, 11-Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme, 12-Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim, 13-Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim, 14-Enerji Verimliliği...

Bitti mi? Ne gezer, 25’e tamamlayayım

15-Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi, 16-Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm, 17-Sağlık Turizminin Geliştirilmesi, 18-Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm, 19-Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme, 20-Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi, 21-Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik… 22-Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması, 23-Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, 24-Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm, 25-Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi… Bu 25 paketin hayata geçirilmesi için 1300’den fazla eylem planı da vardı. Ancak tek sorun, 8 yıl öncesindeki yapısal reform söyleminin söylemden eyleme geçememesi

not:

ÜÇ MEKTUP HİKÂYESİ

Eski sadrazam, yeni sadrazama görevi devrederken kapalı 3 zarf bırakır… Yeni göreve başlayan sadrazam masasının üzerinde not yazılı bir pusula ve üç kapalı zarf görür. Not kâğıdının üzerinde “başın sıkışırsa birinci zarfı, biraz daha sıkışırsa ikinci zarfı, çok sıkışırsa da üçüncü zarfı açarsın” yazılıdır. Yeni sadrazamın ilk yıllarında işler gayet iyi gider. Lakin bir müddet sonra halkın feryadı yükselmeye başlar. Nerdeyse her şey kötüye gitmeye başladığı, işlerin kontrolden çıktığı bir anda; aklına eski sadrazamın kendisine bıraktığı zarflar gelir.

Birinci zarfı açar… Zarfta bir pusula: “Yapamayacak olsan bile sürekli vaatte bulun ve senden öncekileri kötüle!” diye yazılıdır. Sadrazam başlamış eskileri, geçmiş siyasetçileri kötülemeye ve vaatleri peşi peşine sıralamaya… Biraz rahatlar. Lakin işlerde bir düzelme yok. Sadece halk bu kötülemeler ve vaatlerle biraz avunur.

Bir müddet sonra şikâyetler ve homurtular tekrar yükselmeye başlayınca ikinci zarfı açar… Zarfın içinde “Etrafını kötüle!” diye yazmaktadır. Sadrazam bu defa başlamış kendi çevresindekileri kötülemeye… Yaşanan bütün olumsuzlukların sebebinin etrafındakilerin beceriksizliği yüzünden olduğunu her vesileyle söylemeye başlamış.

Halk, bir müddet bu etrafındakileri kötülemelerle biraz avutulmuş olsa da, işler eskiye göre daha da kötüye gitmeye başlar. Şikâyet sesleri ve homurtular dinmeyince üçüncü zarfa müracaat eder. Üçüncü zarfın içinden çıkan pusulada “kendinden sonra gelecek kişi için sen de üç zarf hazırla!” diye yazmaktadır. Bizdeki üçüncü zarfın içeriği, şimdilerde; “ yapısal reform yapacağını söyle” olmuş gibi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Enflasyonu kim çözemez? 13 Şubat 2024
İş dünyası geyikleri 12 Şubat 2024