Dijitale dönüştürme ve dijital dönüşüm…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI

Dijitale dönüştürme ve dijital dönüşüm birbiriyle yakından ilişkilidir.

Zaman zaman birbiri yerine kullanılsalar da aslında ikisi farklı şeylerdir.

Dijitalleşme, dijitale dönüştürme ve dijital dönüşüm genelde beraber kullanılırlar, hatta birbirleri yerine kullanıldıkları da olur ki bu bir hatadır.

Dijitale dönüştürme (sayısallaştırma) nedir?

Dijitale dönüştürme, fiziksel formattaki bilgiyi dijitale dönüştürme sürecidir.

Dijital olmayan şeylerin bilgisayar sistemleri tarafından kullanılabilen ve işlemleri veya iş akışlarını otomatikleştiren dijital temsilleri anlamına gelir.

Dijitale dönüştürme, veriye ihtiyaç duyan işletme değerini yaratmaya olanak tanır.

Verilerden faydalanan işletmelerin temelini kurmaya yardımcı olur.

Örneğin: Kâğıt formundaki bir belgeyi taratmak ve bilgisayara PDF gibi dijital bir formda kaydetmek. Bir kâğıda yazdığınız notları Excel çalışma sayfasına geçirmek.

Analog VHS kasetlerini dijital veri içeren CD, DVD veya Blu-Ray disklerine dönüştürmek.

Dijitalleşme nedir?

Dijitalleşme; dijitale dönüştürme sürecinden faydalanarak işletme süreçlerini iyileştirmektir, sayısallaştırılan bilginin size katkıda bulunması demektir.

Bu kavram dijital teknolojileri ve verileri, kazanç elde etmek, işleri iyileştirmek ve dijital bilgiyi merkezinde barındıran bir dijital kültür yaratmak anlamına gelir.

 İşlemleri daha elverişli, verimli ve kârlı hale getirir.

Örneğin: Bir PDF belgesini bilgisayarın sabit disk sürücüsünden buluta yüklemek ve birçok kişiyle verileri analiz etmeleri için paylaşmak;

Bir Excel çalışma sayfasını bulutta depolanan bir Google E-tablosuna dönüştürmek.

Bu platform dosyaların birkaç kişi arasında paylaşılabildiği yapılandırılmış bir ortam sağlar.

Dijitalleşmenin iletişimi hızlandırdığını hatırlatmak gerekirse, E-postalar mektuplardan daha hızlıdır ve dijital planlar, kağıtlara çizilen ya da yazılan planlardan çok daha kolay yönetilebilir.

Yine de, Google Dökümanlar dosyaları güncel tutmak için insan etkileşimine ihtiyaç duyar..

Dijital filmleri CD, DVD veya Blu-ray disklerinden online hizmetlere taşımak.

Bu uygulama sayesinde insanlar filmleri indirebilir veya kiralayabilirler.

Dijital dönüşüm nedir?

Dijital teknolojilere sahip olmanın yanı sıra bu teknolojilerin toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara entegre edilip değer yaratılması anlamına geliyor.

Dijital dönüşüm, yalnızca modern teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanılması olmayıp, teknolojik yeniliklerle başlayan bir süreci ifade ediyor.

Bu süreçte yönetim anlayışının, kurum kültürünün ve iş modellerinin de yenilenmesi oldukça önemli.

İşletmeler dijital dönüşüm sürecinde strateji oluşturmaktan satış döngüsünün analizine, iletişim dilinin modernizasyonundan dış pazarlara açılım stratejilerinin geliştirilmesinde danışmanlık desteği almalılar.

Bir başka ifade ile Dijital dönüşüm; iş aktivitelerinin, işlemlerin, ürünlerin ve modellerin dijital teknolojilerin sağladığı avantajlardan tamamen faydalanması için dönüşümü anlamına gelir.

Burada amaç etkinliği, risk yönetimini ve para kazandırabilecek fırsatları iyileştirmektir.

Örneğin: Online bir PDF dosyasından veri okumak veya Google Dökümanlar’daki verileri okuması için bir uygulamaya veya sisteme aktarmak.

Burada amaç yeni ürün sunarken veya müşteri hizmetlerini iyileştirmek için içgörü edinmek.

Bu işlem çok fazla insan etkileşimi gerektirmez, çünkü otomatikleştirilmiştir.

Müşterilerden analiz etmek, kişisel öneriler hazırlamak, teklifler sunmak ve reklam çıkarmak üzere veri toplamak.

Sonuç olarak etkinliği artırır, maliyetleri düşürür ve hatta satışları artırabilir.

Dijitalleşme ve dijital dönüşüm arasındaki fark...

Dijitalleştirme, gelir yaratmak, işi geliştirmek, iş süreçlerini değiştirmek / dönüştürmek (sadece dijitalleştirmemek) ve dijital işler için bir ortam yaratmak amacıyla dijital teknolojilerin ve verilerin (sayısallaştırılmış ve doğal olarak dijital) kullanılması anlamına gelmektedir.

Dijital dönüşüm ise, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızla, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik) ortama taşınmasıdır.

Dijital dönüşüm bir işletmeyi tüm açılardan ele alır: müşteriyi anlamak ve temas noktalarını keşfetmek, büyüme stratejileri, işletmenin mobil uygulamaları, dijitale dönüştürme işlemleri, işçilere olanak tanıma, performans, yeni iş modelleri ve daha fazlası…

Tamamen yeni bir pazarın yanı sıra yeni müşteri ve iş gerçeklerine yol açar.

Sonuç olarak; teknolojiyi kullanmak dijitalleşme, teknoloji iş süreçlerine entegre edip oradan bir artı dönüş veya otomasyon sağlamak dijital dönüşümdür.

Dijital dönüşüme örnek uygulama

2017 yılında Pricewaterhouse Coopers tarafından yayınlanan "Digital Factories 2020: Shaping the future of manufacturing" ( Dijital Fabrikalar 2020: imalatın geleceğini şekillendiriyor) raporunda dijital dönüşümün gerçek hayatta yaşanan iyi örneklerini ele almış.

Bu örneklerden biri Almanya’daki Fujitsu fabrikası.

Raporda şöyle bir açıklama geçiyor:

Fujitsu, en başta etkileşimlerle geliştirmeden, hizmet ve eğitimler dahil olmak üzere nihai müşteri ile etkileşime kadar tüm değer zincirini bir yerleşkede topladı.

Fabrikanın merkezinde, üretim ve lojistiği yönlendiren gelişmiş bilgi teknolojisi (BT) var.

Augsburg fabrikasıyla Fujitsu, Almanya'da uygun fiyatlı bilgisayar donanımı geliştiriyor ve üretiyor.

Sipariş seviyelerine esnek bir şekilde yaklaşan "Nefes alan fabrika" yerleşkesinde, Japon firma dijital fabrikayı kapsamlı ve müşteri odaklı Endüstri 4.0 yaklaşımı olan bir sistemin bir parçası olarak gösteren bir tesis geliştirmek için bulut tabanlı hizmetler, dijital uygulamalar ve hızlı prototiplendirme kullanıyor..

Dijital atölye veri yönetimi sayesinde, müşteriye özel üretimi son derece hızlı yapmak mümkündür.

 “Akıllı fabrika” çözümleri şeffaflığı ve kaliteyi arttırır, verilerin daima güncel olmasını sağlar ve maliyetleri düşürür.

Bunlar, süpermarket konseptini desteklemekten nakliye ve depolama yapılarının sürekli optimize edilmesi ve müşteriye özel dijital etiketlere kadar uzanmaktadır.

Modüler yazılım tabanlı yapı taşları, yani Fujitsu’nun Üretim Yürütme Sistemi’ni oluşturan “birbirine bağlı uygulamalar” dijital üretim sürecini tamamlıyor.

Bunlar, tek bir modülde hassas/belirli değişikliklere olanak tanıyor ve tepki süreleri önemli ölçüde daha hızlı oluyor.”

hilmideveli@gmail.com

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
PAGDER’de bayrak devri... 13 Haziran 2024
Z kuşağı ve e-ticaret 06 Haziran 2024
İş zekâsı… 18 Nisan 2024