Seçimden sonra gümrük ve dış ticaret önerileri

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Seçim sonrası gümrük ve dış ticaret politikası oluşturulmasında yarar görüyorum. Rutinleşen sistemle-re taze kanın akması lazım. Bu konularda söylenecek çok söz ve öneri var kuşkusuz. Tam 41 yıldır bu konularda deneyim sahibi olarak birçok öneride bulunabilirim. Nitekim 15 yıldır köşemdeki yazıla-rımda defalarca bahsettiğim projeler var. Bunları bir yazı ile sınırlandırmak haksızlık olur.

Bu yazımda sadece birkaç konuya dikkat çekmek istiyorum.

Benim söyleyeceklerim öneri olarak da kabul edilebilir. Her bir önerinin altını doldurma konusunda ehil kişilerin olduğu aşikârdır.

Şöyle ki; önem verdiğim ilk konu, Gümrük ve Dış Ticaret Politikaları Araştırma Merkezi kurulmasıdır. Bu projenin altını doldurmak elimizdedir.

İkinci bir konu da, ülkemizin stratejik coğrafi konumunu dikkate alarak Lojistik Genel Müdürlüğü teşkilatının kurulmasıdır. Gerek 26 yıllık devlet görevim ve gerekse 15 yıllık özel sektör tecrübemin gösterdiği bir ihtiyaçtır bu teşkilat. Bir başkanlık şeklinde de örgütlenmesi mümkündür.

Diğer bir konu da; Merkezi Birim yetkilileri ve özel sektör temsilcileri ile STK/Dernek/Oda/Birlik temsilcilerinden oluşan Gümrük ve Dış Ticaret Konseyi kurulmalıdır. Bu konsey Gümrük ve Dış Tica-ret Politikaları Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösterebilir.

Keza; üzerinde yıllardır çalıştığım ve kanun tasarısı alt çalışma metni haline getirdiğim Gümrük Mü-şavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri’nin Oda/Birlik şeklinde örgütlenmesinin sağlanması bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyor.

Bunlardan başka, Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı’nın kurulması bir diğer önerimdir.

Mevcut idari yapılanma ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren özel sektör konusunda birçok önerim bulunuyor. Yatırımı ve ihracatı teşvik, DİR sisteminin yeniden ele alınması, transit ticaretin örğütlen-mesi gibi çok sayıda konuda çalışılması gerekiyor.

Neticede, ihracatımızın yüksek hızla arttırılması ve katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesi ve de ithalatın disipline edilmesinin ülke yararları bakımından önemi herkesçe kabul edilmektedir.

İrade olursa, çalışılacak konu ve çalışacak liyakatli kişiler çok sayıda bulunulabilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar