Yatların yurda giriş çıkışılarında yeni kurallar

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Yaz geldi. Deniz turizmi hareketlendi. Bu çerçevede yat hareketliliği de artacaktır. Deniz Turizmi Yönetmeliği gereğince yatların yurda giriş ve çıkış işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesindeki Seyir İzin Belgesi Sistemi'nde yürütülüyor. Seyir İzin Belgesi elektronik olarak düzenlenebiliyor.

Sistem böyle işlemekte iken yaşanabilecek bazı aksaklıklara karşı önlem olarak belirli bir süre daha eşgüdüm halinde kullanılması öngörülen Ticaret Bakanlığı Yat Takip Programı'na veri giriş işlemlerinin aksi bildirilmediği takdirde 26/5/2023 tarihi itibarıyla sonlandırılması uygun görülmüş bulunuyor. Bununla birlikte söz konusu Program yatların işlem geçmişlerinin takip edilmesi ve Seyir İzin Belgesi Sistemi'nde yaşanabilecek olası aksaklıklarda yedekleme niteliğinde hizmet ifası için erişime açık halde tutuluyor şimdilik.

Seyir İzin Belgesi Sistemi'ne dair kullanıcı yetkilendirilmesi ve yetki iptali için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gerçekleştirilen bildirimlerin Ticaret Bakanlığı adına tanımlanan kurumsal bir e-posta adresi üzerinden yürütülmesi kararlaştırılmış olup, bu çerçevede ilgili gümrük idarelerince uygun görülen söz konusu taleplerin sib.gmgm@ticaret.gov.tr adresine iletilmesi ve konunun gecikmeye mahal vermeden takip edilmesi gerekiyor.

Seyir İzin Belgesi Sistemi'nde, seyir izin belgesinin yenilenmesine yönelik başvurularda Y2 nüshasının ilgili gümrük idaresince kapatılmasına onay verilmesi halinde yeni Y1 belgesi de sistemde onaylanmış statüye geçmektedir. Bu çerçevede onayın verilmesini müteakiben gümrük idaresince gerçekleştirilmesi gereken ayrıca bir işlem bulunuyor.

Denize indirilmek üzere gemi, tır vb. araç üzerinde gelen ve seyir izin belgesi düzenlenmesi esnasında ülkeye herhangi bir kişi girişinin bulunmadığı yatlarda pasaport polislerince gerçekleştirilmesi gereken bir işlem bulunmadığı için, Seyir İzin Belgesi Sistemi'nde polis onayına başvurulmadan Y1 belgesi düzenlemesine yönelik güncelleme sağlanmış bulunuyor. Bu çerçevede Y1 başvuru ekranında "düzenleme nedeni" kısmına "Türk Limanlarına Giriş (Gemi, tır vb. bir araç ile)" şeklinde bir sekme eklenmiştir.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bu uygulamayı tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bildirmiş bulunuyor.

Neden böyle bir uygulamaya gerek duyulduğunu ben anlayamadım. Zaten Gümrük Sistemi’nde bir Yat Takip Programı var idi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar