Bursa iş dünyası istihdamda düşüş bekliyor

BUSİAD, İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıklarken ankete katılan Bursa iş dünyası temsilcileri karlılıkların azaldığını, maliyet artışlarının ekonomiyi olumsuz etkilediğini ve önümüzdeki üç ayda istihdam düzeyinde bir önceki çeyreğe göre olumsuz bir beklenti içinde olduklarını belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa iş dünyası istihdamda düşüş bekliyor

ALİ ŞAHİN/BURSA
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), şehirdeki ekonominin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Ocak 2024’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Raporun açıklamasında ankete katılan firmaların bir önceki çeyreğe göre performanslarının ortalama olarak zayıfladığı, imalat sanayinde ise daha olumlu bir seyir olduğu gözlendiği belirtildi. Firmaların, gelecek altı aylık süre içinde performanslarında ılımlı bir düzelme beklentisi içinde oldukları vurgulanan raporda önümüzdeki üç ayda istihdam düzeyinde bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak olumsuz yönde bir değişim beklendiği vurgulandı. Önümüzdeki 6 ay boyunca ücretlere ilişkin maliyetlerin artması beklenirken imalat sanayinde söz konusu beklentinin daha güçlü olduğunun altı çizildi.
İhracat yapan firmaların, son 3 aylık ihracat siparişlerinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak arttığı, gelecek 3 ay için de söz konusu eğilimin sürmesinin beklendiği anketin sonucuna ilişkin ayrıca, “İmalat sanayinde ortalama olarak faiz riskinin bir önceki çeyreğe göre azalış gösterdiği gözlenmiştir. Kur riski ortalama olarak bir önceki çeyreğe göre artış gösterse de ankete katılan firmaların önemli bir kur riski taşımadıkları görülmektedir. Firmaların finansman ihtiyacı geçmiş 3 aya kıyasla bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak azalmıştır. Bununla birlikte, firmaların gelecek 3 aylık dönemde TL cinsi kredi faiz oranına ilişkin beklentisinin yukarı yönlü olduğu görülürken, bir önceki çeyreğe göre beklentinin ortalama olarak azalış yönünde değişimi söz konusudur” denildi.

“Durum iç açıcı değil”

Firmaların karlılık düzeylerinde bir önceki çeyreğe nazaran ortalama olarak azalış yönünde bir değişim gözlendiği anketin sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, işgücü maliyetlerinin gittikçe iş yapmayı zorlaştırdığını ifade ederek, “Üretim ve hizmet çalışanlar olmadan gerçekleştirilemez. Ancak, gelinen nokta istihdamın artması ya da bu haliyle sürdürülebilmesi açısından çok da iç açıcı değil. Yüksek enflasyon nedeniyle artan ücretler yeniden fiyat ayarlamaları ile enflasyonun daha kalıcı olmasına neden olabiliyor. Ücretlerin artışı üretimin durmadan devam edebilmesini sağlayacak düzeyde olmalı. Özellikle tekstilde yaşadığımız istihdam kaybı için acil çözümler üretilmeli” dedi.