Kontek, Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunuyor

Dünyayı etkisi altına alan enerji krizi rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelimi artırırken sürdürülebilir enerji üretimi üzerine yoğunlaşan Kontek Enerji, Türkiye’de bu konuda yaşanan dönüşüme katkı sunuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kontek, Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunuyor

İZMİR / EKONOMİ

Son dönemde enerji portföylerini çeşitlendirdiklerini ve sürdürülebilir enerjiye geçiş yaptıklarını belirten Kontek Enerji Solar İş Geliştirme Direktörü Attila Yapar, “Gelişmekte olan ülkeler, sosyo-ekonomik ve çevresel fırsatları en iyi şekil­de değerlendirmek amacıyla dönüşüm sürecine girdi. Türkiye de bu dönüşüm çerçevesinde, daha yaşanabilir bir dünya için 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yüzde 21 oranında azaltmayı taah­hüt ediyor. Şirketler; sürdürülebilir bir gelecek için özgün stratejilere odaklanmayı gerektiren bu ta­ahhüt kapsamında, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi daha sürdürülebilir tesislere yöneliyor. Hem istih­dam yaratma potansiyeli taşıyan hem yerel eko­nomiye güç katan hem de çevre dostu bir üretim sürecini destekleyen bu tesisler, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak ve enerji bağımsız­lığını güçlendirmek adına güçlü bir temel oluştu­ruyor” dedi.

“GES kurulmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz”

Türkiye’nin güneş ve rüzgâr enerji potansiyeli bakımından çok yüksek bir konum­da yer aldığına dikkat çeken Yapar, “Verilere baktığımızda; 2023 yıl sonu itibarı ile 106 bin 334 MWe olan toplam ku­rulu gücümüzün 11 bin 292 MWe GES’lerden (güneş enerjisi santrali) ve 11 bin 697 MWe RES’lerden (rüzgar enerjisi santrali) oluştu­ğunu görüyoruz. Kontek Enerji olarak Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefi­ne ulaşabilmesi için Solar Alliance partnerimizle birlikte 2024 yılında 300 MWp gücünde güneş enerjisi santrali kurulu­muna katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Yatırımcılara mühendislik destekleri sağlıyoruz”

Yapar, şunları söyledi: “Yenilebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki paylarının artması beraberinde GES ve RES’lerin kesintili üretim kaynaklarından baz yük kaynaklarına doğru dönüşümünü gündeme getiriyor. Bu noktada, depolama amaçlı ba­tarya teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ekonomik olarak daha uygun hale geliyor ve yenilenebi­lir enerjinin daha geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlıyor. Depolama konusunda yatırımcılara mühendislik destekleri sağlayarak, MWh ölçeğinde hücreden konteynere kadar çeşitli çözümler sunma kapasitemiz bulunuyor.”

“Sürdürülebilir enerji üretimi sağlıyoruz”

Solar birimleri ile endüstriyel ve ticari sektör­de faaliyet gösteren firmalara saha, çatı GES ve hibrit enerji sistemlerinde projelendirme hizmetleri sunduklarına dikkat çeken Yapar, “Güneş enerjisi sant­rallerinde yaşanan üretim duraklamalarını ve bu süreçte ortaya çıkan zararları minimum seviyeye indirmek amacıyla kapsamlı bir mühendislik hiz­meti veriyoruz. Geleneksel yöntemlerin ötesinde; özel yazılımlar, analiz yöntemleri ve yapay zeka programları kullanarak işletme bakım sürecinde yüksek performans ve sürdürülebilir enerji üretimi sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla sa­dece Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük et­mekle kalmayıp, aynı zamanda çevre dostu enerji üretimi ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuna da katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ulusal ve küre­sel düzeyde sürdürülebilir enerji çözümlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.