KSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı Üsküp’te yapıldı

Kocaeli Sanayi Odası, 9. dönemin 3’üncü Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’nı, komite üyelerinin katılımıyla Üsküp’te gerçekleştirdi. Toplantıda, Kuzey Makedonya’nın ekonomik hayatı ve yatırım fırsatları ayrıntılarıyla ele alındı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KSO Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı Üsküp’te yapıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 9. dönemin 3’üncü Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı’nı yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantıya; KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul,  Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, meslek komitesi üyeleri, Kuzey Makedonya Ticaret Ataşesi Sinan Tanrıöğen, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Organizasyon ve Kamu İşleri Başbakan Müsteşarı Dr. Muhittin Kahveci, Makedonya Türkiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Şahpaz Molaliev, Kuzey Makedonya Ekonomi Odası İcra Direktörü Antony Peshev, Yabancı Yatırımlar ve İhracatı Teşvik Ajansı’ndan Igor Velevski ve Serbest Ticaret Bölgeleri Müdürlüğü’nden Elena Kostova katılım sağladı.

Meslek komitelerinin odanın çekirdeği ve itici gücü olduğundan bahseden KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, “Meslek komitelerince yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan somut önerilerin yönetim kurulunca görüşülerek gereği yapılmaktadır. Toplantının önemine değinen Tuğrul konuşmasında, ‘toplantılara en fazla katılım sağlayan komite’, ‘toplantılarda en fazla öneri getiren komite’, ‘toplantılarda yönetim kuruluna en fazla görüş bildiren komite’, ‘en fazla faaliyet yapan komite’ ve ‘en fazla üye ziyareti yapan komite’leri tebrik etti.

“Türkiye dış ticaretinin yüzde 17,6’sı Kocaeli’nden gerçekleşiyor”

Ardından KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi kenti Kocaeli’nin önemi ve Kocaeli Sanayi Odası’nın faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı. Zeytinoğlu, “Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından önemli bir il.  İlimizin Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı yüzde 13. Odamıza kayıtlı 3 bin 656 adet firmanın 334’ü yabancı sermayeli, 200 firma AB menşeli. Firmalarımızın yüzde 39,3’ü otomotiv, yüzde 27’si kimya, yüzde 19’u da metal sektöründe faaliyet gösteriyor.

Türkiye dış ticaretinin yüzde 17,6’sı Kocaeli’nden gerçekleşiyor. Kocaeli Gümrüklerinden alınan verilere göre 2022 yılında ilimizden 37,7 milyar dolar ihracat gerçekleşti. İlimizin Türkiye ihracatındaki payı yüzde 14,8. Kocaeli’nin kişi başı ihracatı 18 bin 155 dolar, Türkiye kişi başı ihracatı ise 2 bin 980 dolar. İlimizden 71,2 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir. İlin Türkiye ithalatındaki payı yüzde 19,5’tir. Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek, OECD verilerine göre dış ticarette 37. sıradayız. Dış ticaretimiz Slovenya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya gibi AB üyelerinden fazla” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Makedonya, yabancı yatırımları çekmek için aktif adımlar atmaktadır”

Kuzey Makedonya ile ilgili detaylı bilgiler içeren bir sunum gerçekleştiren Kuzey Makedonya Ticaret Ataşesi Sinan Tanrıöğen, “Küçük ve açık bir ekonomi olarak Kuzey Makedonya, yabancı yatırımları çekmek için aktif adımlar atmaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların yerli ortakları ile aynı haklardan yararlanmalarını sağlayıcı ve diğer haklarını da güvence altına alıcı düzenlemeler yapılmasına önem verilmektedir.  Türkiye ile ticarete baktığımızda Kuzey Makedonya pazarı hala birçok açıdan bakir bir pazar niteliği taşımakta ve hemen hemen tüm sektörlerde önemli rekabet imkanları bulunmaktadır.

Kuzey Makedonya’da Türkiye imajı çok olumludur. Bu olumlu ülke imajı, olumlu Türk malı algısını da desteklemekte, Türk malları; kalitesi, tasarımı ve uygun fiyatı ile beğeni toplamaktadır. Ülke pazarı tek başına değil, çevresindeki bölgenin potansiyeli ile birlikte değerlendirilmelidir. Türkiye ile Makedonya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 7 Eylül 1999 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşmanın Onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 25 Temmuz 2000 tarih ve 24120 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Anılan Anlaşma 1 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir” dedi.

Yabancı Yatırımlar ve İhracatı Teşvik Ajansı’ndan Igor Velevski ve Serbest Ticaret Bölgeleri Müdürlüğü’nden Elena Kostova’nın da sunum gerçekleştirdi.

“Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik işbirliği son yıllarda önemli bir artış göstermiştir”

Türkçe konuşuyorum çünkü ben Makedonyalı bir Türk’üm diyen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Organizasyon ve Kamu İşleri Başbakan Müsteşarı Dr. Muhittin Kahveci, “Makedonya’da çok kültürlü bir etnik topluluk var. Makedonya genelinde multi etnik bir yapıda yaşamaktayız.  Hak ve hürriyetler konusunda Makedonya’da devlet okullarında ilkokul ve liselerde Türkçe eğitimi var. Aynı zamanda üniversitelerde belirli bölümlerde de Türkçe eğitim veren üniversitelerimiz var. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde Türk azınlığının olması aynı zamanda Türkiye’ye karşı pozitif bir ayrımcılık yapmamıza neden olmaktadır” dedi. 

Kahveci, “Bilindiği üzere Türkiye’nin çok sıkı ve kültürel bağları bulunan ve Türkiye’nin hem yakın coğrafyası, hem gönül coğrafyası olan Balkanların tam kalbinde yer alan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, son yıllarda Türkiye’den gelen yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmış ve Türkiye’nin bölgedeki en önemli partnerlerinden biri olmuştur. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ikili ekonomik işbirliği son yıllarda önemli bir artış göstermiştir. Ancak yine de ülkelerimiz arasındaki ticari işbirlikleri, var olan potansiyelin altında kalmaktadır. İkili ticarete baktığımızda ticaret hacminin Türkiye’nin ve Makedonya’nın lehine olmasına rağmen toplamda hedefimiz olan 1 milyar dolara doğru ilerlediğimizi ve bunu geliştirmek için her iki tarafın da daha çok gayret gösterdiği aşikardır” ifadelerini kullandı.

“Ülkelerin kendi aralarındaki işbirliklerinin kuvvetlenmesi her zamankinden daha önemlidir”

Ülkelerimiz arasında dostluk ve yoğun diplomatik ilişkileri ve karşılıklı dayanışmayı ticaretimize de yansıtmamız ancak bu şekilde mümkün olacaktır diyen Kahveci, “Küresel ticaretin yavaşladığı, negatif büyümelerin gözlendiği ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde ülkelerin kendi aralarındaki işbirliklerinin kuvvetlenmesi her zamankinden daha önemlidir. Türkiye’nin özellikle ciddi iş tecrübesinin olduğu enerji, altyapı, inşaat ve sağlık alanında yapılacak işbirlikleri ile şirketlerin çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Kuzey Makedonya hükümeti olarak her zaman yatırımcıların yanında olduğumuzu ve gereken her türlü desteği ve kolaylığı sağlayacağımızı belirtmek isterim” dedi.