"Müteahhit kaçtı" dönemi sona eriyor: Bina Tamamlama Sigortası'nda kapsam genişletildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bina Tamamlama Sigortası'nın kapsamının genişletildiğini ve önemli değişikliklere gidildiğini duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
"Müteahhit kaçtı" dönemi sona eriyor: Bina Tamamlama Sigortası'nda kapsam genişletildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, tüm inşaat projelerinin Bina Tamamlama Sigortası kapsamına alındığına yer verilerek, projeye aykırı işlemlerin de teminat kapsamına dâhil edildiği açıklandı. Teslim edilmeyen projeleri sigorta şirketlerinin yapması halinde, mağdur olan hak sahiplerine emsale göre kira ödemesi yapılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yeni dönemde; ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilave olarak 6 Şubat depremi sonrası hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri ile diğer tüm inşaat projeleri Bina Tamamlama Sigortası kapsamına alındı. Böylelikle, tüketicilerin yanı sıra arsa sahipleri de müteahhitlerinden bu sigortayı talep edebileceklerdir.

"Hak sahiplerinin mağduriyetinin önüne geçilecek"

Bina tamamlama sigortası ile satıcı/müteahhitin; iflası, ölümü ve teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu teslim edememesi teminat altına alındı. Teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutun teslim edilememesi halinde, mevzuata veya ruhsatlı projeye aykırı işlemler de teminat kapsamına dâhil edilerek arsa sahipleri/tüketicilere sağlanan koruma güçlendirildi. Ayrıca, konutun sigorta şirketince tamamlanacak olması durumda, sigorta şirketince gecikme süresince hak sahiplerine emsale göre hesaplanacak kira ödemesi yapılmasına ilişkin düzenleme ile hak sahiplerinin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmisi hedefleniyor.

İlave olarak, hem satıcının/müteahhittin hem de hak sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir işleyiş kurgulanmıştır. Bu anlamda, hak sahiplerinin birikimlerinin teminat altına alınmasının yanı sıra satıcı/müteahhitlerin yasal olarak sunmakla sorumlu oldukları teminata, banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubuna başvurmadan ulaşabilme imkânı sağlanarak finansal alternatif yaratılmıştır.

Son olarak, sigorta şirketlerinin, satıcı/müteahhit üzerinde yapacağı risk değerlendirmesi ile projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi sağlanması sonucu sigortanın risk yönetim fonksiyonu da devreye sokularak, inşaat sektöründe ikincil bir denetim mekanizmasının yaratılması sağlanmıştır. Böylece, kentsel dönüşüm ve ön ödemeli konut satış projeleri başta olmak üzere tüm inşaat projelerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi konusunda önemli bir adım atılmıştır.