Katılımcı Demokrasi Okulu ilk kez Türkiye'de

Avrupa Konseyi, Argüden Yönetişim Akademisi ve İstanbul Kent Konseyi’nin iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Katılımcı Demokrasi Okulu katılımcılarını Büyükada’da buluşturdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Katılımcı Demokrasi Okulu ilk kez Türkiye'de
Tülin Hadi (İstanbul Kent Konseyi), Ali Galip Yükseltmek (İBB), Cornelia Perle (Avrupa Konseyi), Dr. Yılmaz Argüden (Argüden Yönetişim Akademisi)

Programın açılış konuşmalarını İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Strateji Dairesi Başkanı Ali Galip Yükseltmek, Avrupa Konseyi Seçimler ve Katılımcı Demokrasi Bölüm Temsilcisi Cornelia Perle, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden gerçeleştirdi.

İBB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ali Galip Yükseltmek konuşmasında, İBB’nin kendi çalışmalarında katılımcı demokrasi ve sivil katılıma önem verildiğinin altını çizdi. Özellikle stratejik plan hazırlanması, katılımcı bütçe çalışması gibi faaliyetlerle karar alma süreçlerinde vatandaş ve sivil katılımın etkili şekilde kullanıldığını belirtti. Okulun düzenlenmesine mekân ve lojistik desteği vermekten, katılım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Avrupa Konsey’inden Cornelia Perle ise yaptığı açıklamada, katılımcı demokrasinin güçlenmesinde yerel yönetimler kadar sivil toplumun da aktif çabaları ve katılımının gerçekleşmesinin önemini vurguladı. Avrupa Konseyi’nin düzenlediği önceki okullarda yer alan katılımcılarla halen irtibatta olduklarını belirterek, bu beş günlük bilgi ve deneyim paylaşımının geleceğe etkileri olacağını vurguladı.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi gerçekleştirdiği konuşmasında, katılımcı demokrasi ve sivil katılımın şehirlerde güçlenmesinin öncelikli amaçları olduğunu belirtti. Bu okulu düzenleme sebeplerinin sivil katılımın güçlenmesi için belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının kullanabileceği standartlar, ilkeler ve araçları ile iyi uygulama örneklerini tanıtmak olduğunu ifade etti. Sivil katılım araçlarını kullanma becerileri geliştikçe uygulamalı çalışmaların daha da etkin olarak hayata geçirilebileceğini ifade etti. Katılımcı demokrasinin bir kültür olduğunun altını çizerken, iyi örneklerin paylaşılmasının önemli olduğuna da dikkat çekti.

Katılımcı Demokrasi Okulunu düzenleyen kurumlardan Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ise,  sadece ülkemizde değil, diğer OECD ülkelerinde de güven oluşturarak demokrasiyi güçlendirmek üzere üst düzeyde girişimler olduğunu vurguladı.  “Güven iyi yönetişimin özü, sürdürülebilir kalkınmanın ve yaşam kalitesinin temelidir” diyen Dr. Argüden, anlamlı ve kapsayıcı katılımcılığın güven oluşturmak için önemini vurguladı. Akademi’nin bir düşünce kuruluşu olarak yönetişim kalitesini geliştirmek üzere geliştirdiği Belediye Yönetişim Karnesi, Yerel Kalkınma Rehberi, kamu ve STK yöneticileri için düzenlediği eğitim programları ve iyi örneklerin yaygınlaşması için Avrupa Yönetişim Mükemmellik Markası’nın verilmesi gibi çalışmalarına ‘Katılımcı Demokrasi Okulu’ ile bir yeni halka daha eklediğini belirtti.