Sitrik asit ithalatında gözetim uygulaması

Ticaret Bakanlığı tarafından sitrik asit ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sitrik asit ithalatında gözetim uygulaması

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, gümrük kıymeti kilogram başına (brüt ağırlık) 2,5 doların altında olan sitrik asidin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, söz konusu ürün yalnızca Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilebilecek. Gözetim Belgesi, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılabilecek. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntı durumunda müracaatlar fiziksel olarak da gerçekleştirilebilecek.

Başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından istenebilecek. Eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge aranabilecek.

Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenecek ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulacak.

Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespiti halinde bunlar giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmeyecek. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir