21 yıldır kadınlara güç veren Kagider deprem bölgesinde de projelere devam ediyor

Fatoş KARAHASAN
Fatoş KARAHASAN Markalar & İçgörüler

37 kadın girişimcinin, 12 Eylül 2002 tarihinde kadın girişimcilere destek olmak için başlattıkları yolculuk 21 yıldır kesintisiz olarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kagider’in yeni Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen basın buluşmasında, derneğin yaptığı kapsamlı ve uzun vadeli projeleri birlikte yeniden dinleme imkanı bulduk. 

Kagider’in  2023 – 2025 dönemi için Başkan seçilen Esra Bezircioğlu, Başkan Yardımcıları Şila Gök ve Güzin İlker ülkemizdeki kadın girişimcilerin ve iş gücünde kadınların durumu hakkında veriler paylaştılar. 

Esra Bezircioğlu Kagider’in vizyonunu şu cümlelerle özetledi:

“Bizim hayalimiz kadın ve erkeğin hayatın her alanında eşit temsil edildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu, mecliste, yönetim kurullarında, yerel yönetimlerde, iş hayatında yönetici pozisyonlarında, girişimcilik ekosisteminde kadınların eşit oranda yer aldığı ve kadınların yaşam hakkının garantiye alındığı bir Türkiye Kagider olarak bu hayalimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kalıcı çözümler üretmek gerekli

Bezircioğlu konuşmasında deprem bölgesinde yürüttükleri projeler ve önümüzdeki dönem için planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kagider olarak depremin ilk anından itibaren üyelerle birlikte öncelikle acil ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçtiklerini ve kalıcı çözümler üretmek üzere çalıştıklarını anlattı.

Kagider bölgedeki iş insanlarını, öğrencileri, kadın girişimcileri desteklemek için bir konsorsiyum oluşturmuş.  Hatay Expo’da kurdukları mekân önümüzdeki haftalarda açılacak.

Dernek,  Hatay’da kurulan “Örnek Evler” yaşam alanında yer alan üretim merkezinin yapımını üstlenmiş. Bu bölgeye yerleştirilen kadınların bilgi ve becerilerine, ihtiyaçlarına göre k bir ürün ve üretim hattı oluşturulacak.

Hatay’ın yanı sıra, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya için de planlar hazırlanmış. Önümüzdeki dönemde hepsi sırayla uygulama aşamasına geçecek.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı OECD ortalamasının çok altında

Esra Bezircioğlu konuşmasında Sabancı Üniversitesi işbirliği ile hazırladıkları “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Genel Eğilimler, Bölgesel ve Demografik Farklar, Tutumlar” raporundan çarpıcı veriler sundu.

Türkiye'de kadınların işgücüne katılımına dair mevcut durum, bölgeler arasındaki ekonomik, sosyal ve demografik farklar ve bunların zaman içindeki dönüşümüne dair çarpıcı veriler içeren rapor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü Anketleri 2021 verilerine göre hazırlandı.

Sabancı Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan rapora göre kadınlarımıza ülke olarak çok daha fazla destek olmamız bir zorunluluk halinde.

- Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki işgücüne katılım oranı toplam %51,4; bu oran erkeklerde %70,3 kadınlarda ise sadece %32,8.

- Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları OECD ortalamasının çok altında kalıyor. Raporda kadınların istihdam edildikleri işlerin nitelik ve beceri taleplerine bakıldığında son on yılda yüksek nitelikli işlerde istihdamın azaldığı, düşük nitelikli işlerde istihdamın arttığı görülüyor.

- 2004-2021 yılları arasında niteliksiz işlerde kadın istihdamı %3 artarken, nitelik gerektiren işlerde kadın istihdamı %21’lerden %11’lere geriliyor.

- Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2004 yılında %7 seviyesinden 2021 yılında %20 seviyesine ulaşıyor. OECD ülkelerinin 2021 ortalaması %33,7, yani ülkemizdeki oran bunun altında. önümüzde daha gitmemiz gereken çok yol var.

 

 

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar